Komunikaty


Program "Opieka 75+" na rok 2024

19‑06‑2024 08:13:42

Informujemy, że Gmina Wieluń przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka 75+” na rok 2024.

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi (zgodnie z art. 6 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej) lub są osobami samotnie gospodarującymi (zgodnie z art. 6 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej), a także tych, które pozostają w rodzinie.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

  • zapewnienia ww. osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych,
  • poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej,
  • umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej,
  • wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

 Środki finansowe z Programu mogą być przeznaczone na:

  • dofinansowanie do usług opiekuńczych (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi)  dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach Programu i będą kontynuowane w roku 2024,
  • dofinansowanie do usług opiekuńczych , którym  te usługi nie były świadczone (osoby nowe),
  • dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Na realizację Programu zaplanowano kwotę 60.684,00 zł. Gmina otrzymała dotację w kwocie 30.359,00 zł, pozostała kwota to wkład własny Gminy Wieluń.

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

NPP.6733.4.2024 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (Masłowice))

18‑06‑2024 15:18:33
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

NPP.6733.3.2024 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (Urbanice)

18‑06‑2024 15:16:38
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
106KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
40KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA WIELUNIA w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwach w Gminie Wieluń

17‑06‑2024 09:43:09
Dokumenty:
Plik pdf Masłowice zarządzenie - wybory sołtysa 2024.pdf
17‑06‑2024 09:44:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
99KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Niedzielsko zarządzenie - wybory sołtysa 2024.pdf
17‑06‑2024 09:44:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
98KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Jodłowiec zarządzenie - wybory sołtysa 2024.pdf
17‑06‑2024 09:44:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
97KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Kurów zarządzenie - wybory sołtysa 2024.pdf
17‑06‑2024 09:44:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
98KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
250KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
40KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
36KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
98KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 106 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 11
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trzcina , w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Data ostatniej aktualizacji:
19‑06‑2024 08:35:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie