Ochrona środowiska


Zdjęcie Odpady wielkogabarytowe- jesień 2023.jpg
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

16‑05‑2023 09:47:51

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Gmina Wieluń informuje, że zadanie pod nazwą:

„Niezwłoczne usunięcie odpadów ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska znajdujących się na działkach prywatnych o numerach ewidencyjnych 825/2, 837/3 obręb Masłowice, Gmina Wieluń”

dotyczące unieszkodliwiania odpadów o kodzie 08 04 09* (odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne) poprzez przekazanie ich podmiotowi uprawnionemu do unieszkodliwienia zostało zrealizowane z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi poprzez dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości 10.000,00 zł. oraz w formie dotacji w wysokości 40.000,00 zł. Wartość ogólna zadania 52.599,89 zł

www.wfosigw.lodz.pl

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
336KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

20‑01‑2023 10:43:44

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

Gmina Wieluń informuje, że zadanie pod nazwą:

„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wieluń - 2022 rok”

dotyczące unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest poprzez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych zostało zrealizowane z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi poprzez dofinansowanie w formie dotacji

w wysokości 58.759,00 zł. Wartość ogólna zadania 66.858,60 zł

www.wfosigw.lodz.pl

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wieluń obowiązujące w 2023 roku

30‑12‑2022 14:47:04
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
328KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
338KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
40KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
542KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 23 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Ewa Duda
email: dudae@um.wielun.pl
, w dniu:  27‑06‑2012 11:53:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
MARIUSZ WŁODARCZYK
email: wlodarczykm@um.wielun.pl tel.:43 8860214
, w dniu:  27‑06‑2012 11:53:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑09‑2023 10:10:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie