Komunikaty


Obwieszczenie (Masłowice)

12‑06‑2019 08:20:08

Wieluń, dnia 10 czerwca 2019 r.

NPP.6733.5.2019

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 3 czerwca 2019 r. wydano decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie i przebudowie pomieszczeń dla dwóch oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Masłowicach na działce nr 819/2 obręb Masłowice, gmina Wieluń.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Kurów

11‑06‑2019 15:27:36

Wieluń, dnia 10 czerwca 2019 r.

NPP.6733.4.2019

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 3 czerwca 2019 r. wydano decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY
nr WIE4476B wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce nr 989 obręb Kurów, gmina Wieluń.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

 

(-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Gaszyn)

11‑06‑2019 15:17:54

Wieluń, dnia 10 czerwca 2019 r.

NPP.6733.7.2019

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 10 czerwca 2019 r. wydano decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej na działkach
nr 271, 224/13, 224/14, 224/15 obręb Kadłub, gmina Wieluń.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Jodłowiec)

11‑06‑2019 15:01:55

Wieluń, dnia 10 czerwca 2019 r.

NPP.6733.6.2019

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 10 czerwca 2019 r. wydano decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach
nr 26/2, 207/2, 500 obręb Jodłowiec, gmina Wieluń.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Burmistrza Wielunia w sprawie projektu podziału spadku

11‑06‑2019 09:19:19

NPP.6822.7.2018                                                                                                                          

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WIELUNIA

 

W związku z uprawomocnieniem się "Protokołu spisu inwentarza" z dnia
27 marca 2019 r. po zmarłym w dniu 4 października 2015 r. Andrzeju Kozłowskim, zamieszkałym w Wieluniu oraz sprawdzeniu wskazanego przez Komornika stanu czynnego spadku informuję, że Gmina Wieluń przystępuje do sporządzenia projektu planu podziału spadku.

            W związku z powyższym wzywam wierzycieli do zgłaszania aktualnych kwot zobowiązań w terminie do 1 lipca 2019 r. Po tym terminie zostanie opracowany projekt podziału oraz przesłany do wierzycieli.

 

Burmistrz Wielunia

 (-) Paweł Okrasa

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
521KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

K O M U N I K A T z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie usunięcia plakatów

07‑06‑2019 14:42:34
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE

05‑06‑2019 07:55:16

NPP.6845.6.2019                                                                                         Wieluń, dnia 4 czerwca 2019 r.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.2204, z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. poz. 2348, z 2019 r. poz. 270, 492,801)

 

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

 

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej

Powierzchnia nieruchomości

przeznaczona do wydzierżawienia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat

z tytułu najmu lub dzierżawy

Terminy wnoszenia opłat

Zasady

aktualizacji opłat

Informacje
o przeznaczeniu do oddania

w najem

lub dzierżawę

działka nr 4/2, obręb 8,           m. Wieluń, ul. Reformacka, SR1W/00029851/6

32 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

garaż

3 lata

122,88 zł netto +VAT     rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy 

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 435/10, obręb 8,           m. Wieluń, ul. Paderewskiego, SR1W/00002049/6

75 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

ogród przydomowy

3 lata

8,25 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz nowego        dzierżawcy

działka nr 435/4, obręb 8,           m. Wieluń, ul. Paderewskiego, SR1W/00002049/6

60 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

ogród przydomowy

3 lata

6,60 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz nowego        dzierżawcy

działka nr 435/4, obręb 8,           m. Wieluń, ul. Paderewskiego, SR1W/00002049/6

90 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

ogród przydomowy

3 lata

9,90 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz nowego        dzierżawcy

działka nr 435/10, obręb 8,           m. Wieluń, ul. Paderewskiego, SR1W/00002049/6

60 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

ogród przydomowy

3 lata

6,60 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy 

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz nowego        dzierżawcy

działka nr 218/23, obręb 4,
m. Wieluń, ul. Ciepłowniczej,

SR1W/00023112/2

292 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

ogród warzywny

3 lata

9,89 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy 

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz nowego       dzierżawcy

działka nr 68/1, obręb 14,
m. Wieluń, ul. Polna,

SR1W/00000340/2

0,3007 ha

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele rolne

3 lata

53,57 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy 

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działki nr 68/2, 68/1, obręb 14,
m. Wieluń, ul. Polna,

SR1W/00000340/2

0,4216 ha

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele rolne

3 lata

186,27 zł rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy 

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 90/1, obręb 8, m. Wieluń, między ulicą Śląską i Sienkiewicza SR1W/00006283/6

90 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

zaplecze budowy

3 lata

1 080,00 zł netto + VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz nowego       dzierżawcy

Działka nr 552/14, obręb 7, m. Wieluń, ul. Św. Barbary  SR1W/00030781/4

 0,0050 ha

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele usługowe

3 lata

37,50 zł netto + VAT     miesięcznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz nowego       dzierżawcy

działka nr 284 i 287, obręb 8,           Kurów, gm. Wieluń, SR1W/00055005/2

2,37 ha

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele rolne

3 lata

224,11 zł rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 423/2, obręb 15, w Rudzie, gm. Wieluń, SR1W/00034494/3

220 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

cele usługowe

3 lata

264,00 zł netto + VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 317, obręb 8,
Kurów, m. Wieluń,
SR1W/00011869/6

0,37 ha

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele rolne

3 lata

15,38 zł rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz nowego       dzierżawcy

 

 

 

                                                                                BURMISTRZ WIELUNIA

     (-) Paweł Okrasa

 

 

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (05.06.2019 - 26.06.2019) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu, stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
83KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
104KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 94 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 10
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trzcina , w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Data ostatniej aktualizacji:
12‑06‑2019 08:20:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie