Komunikaty archiwalne


Obwieszczenie (Dąbrowa)

06‑11‑2020 12:31:28

Wieluń, dnia 3 listopada 2020 r.

NPP.6733.14.2020

Obwieszczenie Burmistrza Wielunia

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 3 listopada 2020 r. wydano decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN63mm na działce nr 311 obręb Dąbrowa gmina Wieluń.

 

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Jodłowiec)

05‑11‑2020 17:06:42

Wieluń, dnia 3 listopada 2020 r.

NPP.6733.13.2020

Obwieszczenie Burmistrza Wielunia

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 3 listopada 2020 r. wydano decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 221, 261 obręb Jodłowiec gmina Wieluń.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Olewin)

05‑11‑2020 16:35:32

Wieluń, dnia 3 listopada 2020 r.

NPP.6733.11.2020

 

Obwieszczenie Burmistrza Wielunia

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 3 listopada 2020 r. wydano decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 51/2, 52/4, 53/2, 54/2, 55/2, 56, 841 obręb Olewin gmina Wieluń.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM W FORMIE PISEMNEJ NA ZBYCIE POJAZDÓW VOLKSWAGEN LT46 EWI 38CX i EWI 39CX

28‑10‑2020 16:12:17
Dokumenty:
Plik pdf ZARZĄZDENIE Nr 156.2020.pdf
28‑10‑2020 16:13:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
117KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf załączniki 1 i 2 do zarządzenia 156.2020 .pdf
28‑10‑2020 16:13:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
200KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf załącznik nr 3 i 4 oraz RODO do zarządzenia.pdf
28‑10‑2020 16:13:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
111KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie

23‑10‑2020 10:37:56

     NPP.6845.8.2020                                                                              Wieluń, dnia 22 października 2020 r.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 65, poz. 284, poz. 471, poz. 782)

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i do wynajęcia w trybie bezprzetargowym

 

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej

Powierzchnia nieruchomości

przeznaczona do wydzierżawienia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat

z tytułu najmu lub dzierżawy

Terminy wnoszenia opłat

Zasady

aktualizacji opłat

Informacje
o przeznaczeniu do oddania

w najem

lub dzierżawę

lokal znajdujący się  na działce nr 319, obręb 0018 Starzenice,           gm. Wieluń, SR1W/00043104/9

65,69 m2

lokal

cele handlowe

3 lata

569,10 zł netto +VAT     miesięcznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy 

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego       najemcy

działka nr 439/2, obręb 8,           m. Wieluń, ul. Marii           Curie-Skłodowskiej, SR1W/00002049/6

84 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

ogród przydomowy

3 lata

9,24 zł netto +VAT     rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy 

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz nowego       dzierżawcy

działka nr 439/2, obręb 8,           m. Wieluń, ul. Marii           Curie-Skłodowskiej, SR1W/00002049/6

139 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

ogród przydomowy

3 lata

15,29 zł netto +VAT     rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy 

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz nowego       dzierżawcy

działka nr 158, obręb 6,           m. Wieluń, ul. Młodzieżowej, KW9889

12 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele garażowe

3 lata

46,08 zł netto +VAT     rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy 

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz nowego       dzierżawcy

działka nr 3/2, obręb 4,           m. Wieluń, ul. Błońskiej, SR1W/00032470/5

43,36 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele handlowe

3 lata

1828,80 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz nowego        dzierżawcy

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                    BURMISTRZWIELUNIA                                                                                                                      (-) Paweł Okrasa

 

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (23.10.2020 - 13.11.2020) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu, stronie internetowej www.um.wielun.pl, oraz Biuletynie Informacji Publicznej(BIP) www.bip.wielun.pl.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
307KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie (Dąbrowa)

16‑10‑2020 09:27:57

Wieluń, dnia 12 października 2020 r.

NPP.6733.12.2020

Obwieszczenie Burmistrza Wielunia

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 14 września 2020 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej SN15kV wraz z dwoma słupami SN oraz rozbiórka odcinka linii napowietrznej SN15kV na działkach nr 817/2 obręb Dąbrowa gmina Wieluń.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

Kontakt telefoniczny do osoby prowadzącej sprawę 043 8860223.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Dąbrowa)

16‑10‑2020 08:50:06

Wieluń, dnia 12 października 2020 r.

NPP.6733.14.2020

Obwieszczenie Burmistrza Wielunia

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 14 września 2020 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN63mm na działce nr 311 obręb Dąbrowa gmina Wieluń.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

Kontakt telefoniczny do osoby prowadzącej sprawę 043 8860223.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Jodłowiec)

16‑10‑2020 08:12:52

Wieluń, dnia 12 października 2020 r.

NPP.6733.13.2020

Obwieszczenie Burmistrza Wielunia

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 14 września 2020 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 221, 261 obręb Jodłowiec gmina Wieluń.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

Kontakt telefoniczny do osoby prowadzącej sprawę 043 8860223.

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Olewin)

16‑10‑2020 07:47:45

Wieluń, dnia 12 października 2020 r.

NPP.6733.11.2020

 

Obwieszczenie Burmistrza Wielunia

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 14 września 2020 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 51/2, 52/4, 53/2, 54/2, 55/2, 56, 841 obręb Olewin gmina Wieluń.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

Kontakt telefoniczny do osoby prowadzącej sprawę 043 8860223.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 1851 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 186
Informacja wytworzona przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  27‑11‑2020 14:07:52
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  03‑03‑2004 06:31:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑11‑2020 14:22:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie