Komunikaty


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
613KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Pliki do pobrania

23‑02‑2018 08:31:52
Dokumenty:
Plik doc zmiana dekomunizacja-ul. Generała Władysława Andersa.doc
23‑02‑2018 08:33:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
56KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc zmiana dekomunizacja-ul. Jana Stanki.doc
23‑02‑2018 08:33:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
55KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc zmiana dekomunizacja-ul. Lecha Kaczyńskiego.doc
23‑02‑2018 08:33:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
56KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc zmiana dekomunizacja-ul. Żołnierzy Niezłomnych.doc
23‑02‑2018 08:33:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
56KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
728KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
51KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
51KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Zdjęcie tabliczka o dofinansowanie Gaszyn boisko.jpg
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – ulotka

15‑11‑2016 14:53:30

Stan na 3 października 2016 r.

Chcesz rozpocząć działalność gospodarczą?

Należy podjąć decyzję w jakiej formie:

 1. chcesz pracować indywidualnie lub jako wspólnik spółki cywilnej? Będziesz osobą fizyczną.
 2. planujesz być uczestnikiem większego zespołu? Będziesz osobą prawną.

Poznaj parę definicji, które będą Cię dotyczyły.

Działalność gospodarcza określa wszelkie czynności wykonywane w sposób ciągły                  i zorganizowany, które pozwalają na zarobek. Takie czynności wymagają zarejestrowania się jako przedsiębiorca.

Przedsiębiorca jest osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną, którą wykonuje       we własnym imieniu działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są również wspólnicy spółek cywilnych.

SPÓŁKA CYWILNA /s.c./

 1. jest prowadzona przez co najmniej 2 przedsiębiorców na podstawie umowy spółki;
 2. polega na wspólnym prowadzeniu działalności gospodarczej aby osiągnąć wspólnycel w biznesie;
 3. w ciągu 14 dni od podpisania umowy s.c. należy ją zgłosić w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej (podatek od czynności cywilnoprawnych);
 4. wspólnicy spółki powinni wystąpić do właściwego urzędu statystycznego o nadanie odrębnego numeru REGON oraz urzędu skarbowego o nadanie numeru NIP(na podstawie umowy).

Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej – wspólnicy odpowiadają osobiście                i solidarnie za zobowiązania spółki.

Jeżeli twoja praca polega na uprawie roli, chowie i hodowli zwierząt, ogrodnictwie, warzywnictwie, leśnictwie czy rybactwie, jesteś rolnikiem wynajmującym pokoje                     i świadczącym pozostałe usługi związane z pobytem turystów – nie jesteś przedsiębiorca i nie podlegasz rejestracji w gminie.

 

 

Informacje szczegółowe:

 1. BĘDĘ OSOBĄ FIZYCZNĄ

Od dnia 01.01.2012 r. działa ogólnopolska baza podmiotów gospodarczych prowadzona aktualnie przez Ministra Rozwoju.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Gminy pełnią rolę „organów terenowych” CEIDG.

Wniosek o wpis do CEIDG (jak również zmianę, wznowienie czy zgłoszenie zaprzestania działalności) możesz złożyć:

 1. osobiście – w dowolnie wybranym urzędzie gminy na terenie całej Polski (urzędnik dopełni za Ciebie formalności podpisując wniosek CEIDG swoim podpisem elektronicznym)
 2. listem poleconym – wniosek opatrzony jest własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza
 3. online – jeżeli posiadasz podpis elektroniczny lub profil zaufany.

Ważne

 1. Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat.
 2. Twoim numerem identyfikacji w CEIDG jest NIP.
 3. W terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności musisz zgłosić się do ZUS, celem zgłoszenia odpowiedniego ubezpieczenia.
 4. Wszystkie zmiany i wykreślenie z działalności zgłaszasz w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia tych faktów.
 5. Jeżeli nie zatrudniasz pracowników możesz zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni (luty 28/29) do 24 miesięcy. Jeżeli nie wznowisz działalności przed upływem okresu 24 miesięcy – zostanie z urzędu wszczęte postępowanie w sprawie wykreślenia wpisu.
 6. Wznowienie działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy (nic nie dzieje się automatycznie).
 7. Jeżeli będziesz podatnikiem podatku VAT to przed datą rozpoczęcia działalności gospodarczej zgłoś się do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
 8. Zaświadczeniem o wpisie do CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG www.ceidg.gov.pl .

 

PAMIĘTAJ:

Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby, której wniosek dotyczy – dowód osobisty/paszport jest więc obowiązkowy w Urzędzie.

Opłaty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej:

 1. Zgłoszenie dokonania wpisu, zmiany wpisu, zawieszenie, wznowieniei wykreśleniez ewidencji działalności gospodarczej -zwolnione z opłat;
 2. Duplikat decyzji (z dawnej ewidencji działalności gospodarczej Burmistrza Wielunia) – 5 zł;
 3. Wydanie zaświadczenia o figurowaniu przedsiębiorcy w dawnej ewidencji działalności gospodarczej/ podmiotów wykreślonych/ prowadzonej przez Burmistrza Wielunia – 17 zł.
 1. BĘDĘ OSOBA PRAWNĄ
 1. Wpisu dokonuje się w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
 2. W KRS wpisuje się m.in.:

1) spółki handlowe;

   europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;

   spółki europejskie;

2) spółdzielnie;

3) spółdzielnie europejskie;

4) przedsiębiorstwa państwowe;

5) jednostki badawczo-rozwojowe;

6) towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych;

7) oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

8) główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeniowych.

 

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej(tj. Dz. U. 2015 poz. 584 z późn. zm.),
 2. 2) ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym rejestrze Sądowym(t.j. Dz. U. 2016 poz. 687 z późn. zm.).

Dane kontaktowe:

Urząd Miejski w Wieluniu

Wydział Inwestycji i Rozwoju

pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń

tel. 43 88 60 217

Informacje o funkcjonowaniu CEIDG oraz udostępnianiu danych o przedsiębiorcach dostępne są na stronie : www.ceidg.gov.pl

XX Wydział Gospodarczy -Krajowego rejestru Sądowego

90-203 Łódź, ul. Pomorska 37

Adres do korespondencji:

90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109

tel. 42 66 46 235-237

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 97 Numer strony: 3  4  5  6  7  
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trzcina , w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Data ostatniej aktualizacji:
18‑06‑2021 09:21:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie