Wyniki przetargów


Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na zadanie pn.:„Budowa zatok postojowych przy ul. Uroczej i ul. Owocowej w Wieluniu”

04‑06‑2020 09:55:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na zadanie pn.:„Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń”

02‑06‑2020 13:57:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Krakowskie Przedmieście wraz z budową skrzyżowań typu okrężnego”

01‑06‑2020 10:03:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na zadanie pn.: Budowa drogi – Dąbrowa ul. Torowa etap II

29‑05‑2020 11:31:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na zadanie pn.:”Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” Etap I „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obrębie Olewin”

25‑05‑2020 08:33:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wyborze oferty na Rejon II w postępowaniu na:„Utrzymanie czystości ulic Wielunia oraz przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wieluń"

20‑05‑2020 13:01:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie nr 2 i 3 w postępowaniu na:„Bieżące utrzymanie – wykaszanie zieleni w pasach drogowych gminy Wieluń oraz wykaszanie działek niestanowiących pasa drogowego gminy Wieluń” – Zadanie nr 1, Zadanie nr 2, Zadanie nr 3

20‑05‑2020 12:52:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na: Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych w branży drogowej, elektrycznej i kanalizacyjnej dla zadań: Zadanie nr 1 - Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. POW- Stodolniana, Zadanie nr 3 - Dobudowa parkingu przy ul. Głębokiej w Wieluniu, Zadanie nr 5 - Wymiana nawierzchni chodnika ul. Kamienna w Wieluniu, Zadanie nr 6 - Przebudowa ul. P.O.W. w Wieluniu

06‑05‑2020 08:29:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Zadanie nr 1 - „Bieżące utrzymanie – wykaszanie zieleni w pasach drogowych we wschodniej części gminy Wieluń”

05‑05‑2020 11:04:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Zadanie nr 2 - Budowa rowerowej trasy obwodowej centrum Wielunia – etap I i na Zadanie nr 4 - Rozbudowa ul. Agrestowej w Wieluniu w postępowaniu na „Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych w branży drogowej, elektrycznej i kanalizacyjnej”

29‑04‑2020 10:23:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 737 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 74
Informacja wytworzona przez:
Arkadiusz Prygiel
email: prygiela@um.wielun.pl tel.:43 8860249 fax: 43 8860274
, w dniu:  09‑04‑2004 15:46:11
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
04‑06‑2020 09:56:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive