Komunikaty


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
163KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

KOMUNIKAT

19‑02‑2024 09:57:18

Działając na podstawie § 12 ust. 2 rocznego programu współpracy Gminy Wieluń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 stanowiącego załącznik do uchwały  Nr XCVI/1166/23 Rady Miejskiej W Wieluniu z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Wieluń z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 10309), Burmistrz  Wielunia zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatur na członków komisji opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2024.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1) imię i nazwisko kandydata;

2) nawę organizacji zgłaszającej;

3) adres siedziby organizacji;

4) nr rejestru sądowego, innego rejestru lub ewidencji, w której figuruje podmiot zgłaszający.

Kandydatury należy zgłaszać na adres mailowy zopow@um.wielun.pl w terminie do dnia 23 lutego 2024 roku.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

19‑02‑2024 07:48:03

„Zarząd Osiedla zaprasza serdecznie na zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla nr 1w Wieluniu, które odbędzie się 1 marca  2024 r.(piątek) o godz. 16:30  w przypadku braku quorum drugi termin 16:45.

 Miejsce spotkania: Biblioteka Miejska w Wieluniu ul Narutowicza 4  .

 Proponowany porządek zebrania:

  1. Przedłożenie sprawozdania z działalności Zarządu Osiedla nr 1 w Wieluniu za okres od  września 2022r. do  września 2023r.
  2. Omówienie realizacji wniosków z zebrania Ogólnego Mieszkańców.
  3. Omówienie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowo – modernizacyjnych zgłoszonych do budżetu na 2023 i 2024 r.
  4. Przedłożenie propozycji zadań inwestycyjnych i remontowo-modernizacyjnych do budżetu na rok 2024.
  5. Przedłożenie planu rzeczowo – finansowego na rok 2024r.
  6. Przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Wieluń w sprawie zmiany granic Osiedla nr 1 w Wieluniu
  7. Dyskusja, uwagi i wolne wnioski

W imieniu Zarządu

Krzysztof Gagatek

       Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1”

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
33KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
25KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
740KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
28KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
110KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
90KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie o wydanej decyzji NPP.6220.19.2023

09‑02‑2024 10:49:59
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 89 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trzcina , w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
21‑02‑2024 12:56:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive