Wyniki przetargów


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Miodowej w Dąbrowie”

16‑04‑2021 15:21:42
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na zadanie pn.: „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wieluń”

16‑04‑2021 10:12:23
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Miodowej w Dąbrowie”

16‑04‑2021 10:23:50
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: „Promocja Gminy Wieluń poprzez sport”

06‑04‑2021 16:33:24
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: ”Przebudowa i rozbudowa drogi we wsi Widoradz”

31‑03‑2021 10:03:46
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Wieluń”

27‑01‑2021 10:54:02
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie pn. „Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Wieluń”

03‑02‑2021 10:56:08
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na zadanie pn.: Bieżące utrzymanie dróg gminnych miasta i Gminy Wieluń”:

12‑02‑2021 07:55:31
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wyborze oferty w postepowaniu zadanie pn.:„Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy – Sieniec – poprawa życia mieszkańców”

04‑02‑2021 13:20:33
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na zadanie pn.: ,,Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) obsługującego mieszkańców Gminy Wieluń”

29‑01‑2021 11:27:48
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 808 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 81
Informacja wytworzona przez:
Justyna Orżanowska tel.:43 8860249 fax: 43 8860274 , w dniu:  09‑04‑2004 15:46:11
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  09‑04‑2004 15:46:11
Data ostatniej aktualizacji:
08‑06‑2021 11:57:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie