Przetargi


Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na zadanie pn.:„ Bieżące utrzymanie – wykaszanie zieleni w pasach drogowych gminy Wieluń oraz wykaszanie działek niestanowiących pasa drogowego gminy Wieluń: Zadanie 1 „Bieżące utrzymanie - wykaszanie zieleni w pasach drogowych we wschodniej części gminy Wieluń”, Zadanie 2 „Bieżące utrzymanie - wykaszanie zieleni w pasach drogowych w zachodniej części gminy Wieluń”, Zadanie 3 „Bieżące utrzymanie - wykaszanie zieleni na działkach niestanowiących pasa drogowego gminy Wieluń”.

14‑04‑2021 12:59:22
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zmiana SWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: „Bieżące utrzymanie – wykaszanie zieleni w pasach drogowych gminy Wieluń oraz wykaszanie działek niestanowiących pasa drogowego gminy Wieluń: Zadanie 1 „Bieżące utrzymanie - wykaszanie zieleni w pasach drogowych we wschodniej części gminy Wieluń”, Zadanie 2 „Bieżące utrzymanie - wykaszanie zieleni w pasach drogowych w zachodniej części gminy Wieluń”, Zadanie 3 „Bieżące utrzymanie - wykaszanie zieleni na działkach niestanowiących pasa drogowego gminy Wieluń”.

07‑04‑2021 15:25:26
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn. „ Bieżące utrzymanie – wykaszanie zieleni w pasach drogowych gminy Wieluń oraz wykaszanie działek niestanowiących pasa drogowego gminy Wieluń: Zadanie 1 „Bieżące utrzymanie - wykaszanie zieleni w pasach drogowych we wschodniej części gminy Wieluń”, Zadanie 2 „Bieżące utrzymanie - wykaszanie zieleni w pasach drogowych w zachodniej części gminy Wieluń”, Zadanie 3 „Bieżące utrzymanie - wykaszanie zieleni na działkach niestanowiących pasa drogowego gminy Wieluń”

30‑03‑2021 09:58:37
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na zadanie pn.:„Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem ul. Wojska Polskiego”.

19‑03‑2021 13:11:34
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zmiana SWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.:Wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla następujących zadań: Zadanie Nr 1 – Budowa parkingu w rejonie ulicy Porzeczkowej Zadanie Nr 2 – Przebudowa drogi w Olewinie działki nr 777 i 781 Zadanie Nr 3 – Przebudowa ulicy Granicznej na odcinku 3-go Maja – Harcerska Zadanie Nr 4 – Przebudowa ulicy Popiełuszki – budowa urządzeń ochrony przed hałasem Zadanie Nr 5 – Przebudowa – budowa kolektora odprowadzającego wody opadowe z zachodniej części miasta – ul. Traugutta-Głowackiego

18‑03‑2021 13:59:36
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: „Promocja Gminy Wieluń poprzez sport”

18‑03‑2021 13:05:55
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Kamiennej w Wieluniu”

15‑03‑2021 13:07:49
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.:Wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla następujących zadań: Zadanie Nr 1 – Budowa parkingu w rejonie ulicy Porzeczkowej Zadanie Nr 2 – Przebudowa drogi w Olewinie działki nr 777 i 781 Zadanie Nr 3 – Przebudowa ulicy Granicznej na odcinku 3-go Maja – Harcerska Zadanie Nr 4 – Przebudowa ulicy Popiełuszki – budowa urządzeń ochrony przed hałasem Zadanie Nr 5 – Przebudowa – budowa kolektora odprowadzającego wody opadowe z zachodniej części miasta – ul. Traugutta-Głowackiego

15‑03‑2021 12:59:54
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, wyjaśnienia SWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem ul. Wojska Polskiego”

15‑03‑2021 11:51:30
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zmiana SWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem ul. Wojska Polskiego”

08‑03‑2021 13:57:41
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 16 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Arkadiusz Prygiel
email: prygiela@um.wielun.pl tel.:43 8860249 fax: 43 8860274
, w dniu:  09‑04‑2004 15:45:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  09‑04‑2004 15:45:23
Data ostatniej aktualizacji:
14‑04‑2021 13:00:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie