Przetargi


Zmiana ogłoszenia o zamówieniu i SWZ, odpowiedzi na pytania oraz przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: ,,Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla Publicznego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu w ramach dofinansowania Projektu ,,Przedszkole dla wszystkich!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

04‑10‑2022 14:58:12
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 9.912.428,11 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczki i kredyty) oraz na pokrycie deficytu budżetowego

03‑10‑2022 14:52:40
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: „Dobudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy"

03‑10‑2022 10:54:02
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej – Dąbrowa, osiedle Bojarowska od ulicy Chmielnej w kierunku zachodnim: Zadanie nr 1 pn.: Budowa wodociągu – Dąbrowa, osiedle Bojarowska od ulicy Chmielnej w kierunku zachodnim, Zadanie nr 2 pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej – Dąbrowa, osiedle Bojarowska od ulicy Chmielnej w kierunku zachodnim.

30‑09‑2022 12:01:32
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu i SWZ, odpowiedzi na pytania oraz przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z. zm. dalej „ustawy Pzp”) na zadanie pn.: ,,Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla Publicznego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu w ramach dofinansowania Projektu ,,Przedszkole dla wszystkich!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

29‑09‑2022 14:56:02
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: Budowa PSZOK w formule zaprojektuj i wybuduj - realizacja zadania nr 1 w ramach projektu ,,Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą” - umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0013/18-00 w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020

29‑09‑2022 10:48:47
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zmiana SWZ, zmiana terminu oraz zmiana ogłoszenia w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla Publicznego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu w ramach dofinansowania Projektu ,,Przedszkole dla wszystkich!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

27‑09‑2022 12:47:12
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu i SWZ , oraz przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wieluń – edycja II". 2

23‑09‑2022 10:01:36
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: ,,Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla Publicznego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu w ramach dofinansowania Projektu ,,Przedszkole dla wszystkich!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

22‑09‑2022 09:26:32
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 102 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 11
Informacja wytworzona przez:
Monika Kowalska
email: kowalskam@um.wielun.pl tel.:43 8860213
, w dniu:  09‑04‑2004 15:45:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  09‑04‑2004 15:45:23
Data ostatniej aktualizacji:
04‑10‑2022 15:00:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie