Przetargi


Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:,,Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Wieluń”

06‑08‑2021 09:17:20
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na zadanie pn.: Wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla następujących zadań: Zadanie Nr 1 – Przebudowa ulicy Granicznej na odcinku 3-go Maja – Harcerska Zadanie Nr 2 – Przebudowa – budowa kolektora odprowadzającego wody opadowe z zachodniej części miasta – ul. Traugutta-Głowackiego

21‑07‑2021 13:03:42
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Odpowiedzi ma pytania, zmiana ogłoszenia oraz przedłużenie terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:Wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla następujących zadań: Zadanie Nr 1 – Przebudowa ulicy Granicznej na odcinku 3-go Maja – Harcerska Zadanie Nr 2 – Przebudowa – budowa kolektora odprowadzającego wody opadowe z zachodniej części miasta – ul. Traugutta-Głowackiego

14‑07‑2021 15:13:19
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: Wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla następujących zadań: Zadanie Nr 1 – Przebudowa ulicy Granicznej na odcinku 3-go Maja – Harcerska Zadanie Nr 2 – Przebudowa – budowa kolektora odprowadzającego wody opadowe z zachodniej części miasta – ul. Traugutta-Głowackiego

09‑07‑2021 11:58:04
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zmiana SWZ w zakresie zmiany konta w postępowaniu na zadanie „Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia”

30‑06‑2021 07:59:39
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:” Dostawa sprzętu mobilnego część I- realizacja zadania nr 4 w ramach projektu ,,Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą”- umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0013/18-00 w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020

25‑06‑2021 15:18:12
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Odpowiedzi ma pytania zmiana ogłoszenia i SWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Dostawa sprzętu mobilnego część I- realizacja zadania nr 4 w ramach projektu ,,Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą”- umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0013/18-00 w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020

16‑06‑2021 09:15:39
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Odpowiedzi na pytania, zmiana ogłoszenia o zamówieniu, zmiana SWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu”

15‑06‑2021 12:14:58
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Odpowiedzi na pytania, zmiana ogłoszenia o zamówieniu, zmiana SWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu”

09‑06‑2021 10:45:09
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 60 Numer strony: 2  3  4  5  6  
Informacja wytworzona przez:
Arkadiusz Prygiel
email: prygiela@um.wielun.pl tel.:43 8860249 fax: 43 8860274
, w dniu:  09‑04‑2004 15:45:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  09‑04‑2004 15:45:23
Data ostatniej aktualizacji:
17‑01‑2022 12:06:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie