Przetargi


Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na zadanie pn.: Budowa PSZOK w formule zaprojektuj i wybuduj - realizacja zadania nr 1 w ramach projektu ,,Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą” - umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0013/18-00 w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020

05‑05‑2022 13:01:59
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wyjaśnienie na zadane pytanie, zmiana ogłoszenia o zamówieniu, zmiana terminu w postępowaniu na zadanie pn.: „Budowa wodociągu – ulica Faceliowa w Rudzie”.

04‑05‑2022 13:05:14
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana 4 SWZ, terminu oraz ogłoszenia w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: Budowa PSZOK w formule zaprojektuj i wybuduj - realizacja zadania nr 1 w ramach projektu ,,Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą” - umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0013/18-00 w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020

26‑04‑2022 13:06:01
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: „Budowa wodociągu – ulica Faceliowa w Rudzie”.

22‑04‑2022 13:28:45
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana 3 SWZ, terminu oraz ogłoszenia w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: Budowa PSZOK w formule zaprojektuj i wybuduj - realizacja zadania nr 1 w ramach projektu ,,Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą” - umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0013/18-00 w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020

20‑04‑2022 14:49:25
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Odpowiedzi na pytania, zmiana ogłoszenia i SWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:„Prowadzenie usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na terenie gminy Wieluń”

20‑04‑2022 09:17:33
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zmiana 2 SWZ, zmiana terminu oraz zmiana ogłoszenia w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: Budowa PSZOK w formule zaprojektuj i wybuduj - realizacja zadania nr 1 w ramach projektu ,,Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą” - umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0013/18-00 w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020

14‑04‑2022 13:36:21
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Dostawa sprzętu mobilnego część I- realizacja zadania nr 4 w ramach projektu ,,Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą” - umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0013/18-00 w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020- zadanie 4.1, zadanie 4.3

12‑04‑2022 10:42:18
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Odpowiedź na pytanie w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Prowadzenie usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na terenie gminy Wieluń”

08‑04‑2022 14:17:42
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na zadanie pn.: ,,Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) obsługującego mieszkańców Gminy Wieluń”

08‑04‑2022 13:02:29
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 93 Numer strony: 2  3  4  5  6  
Informacja wytworzona przez:
Justyna Orżanowska tel.:43 8860249 fax: 43 8860274 , w dniu:  09‑04‑2004 15:45:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  09‑04‑2004 15:45:23
Data ostatniej aktualizacji:
17‑08‑2022 15:04:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie