Przetargi


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: Wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla następujących zadań: Zadanie Nr 1 – Projekt przebudowy niewykonanej części ul. Olchowej w Wieluniu Zadanie Nr 2 – Przebudowa ul. Granicznej w Wieluniu na odcinku 3-go Maja-Joanny Żubr (projekt) – poprawa warunków drogowych w gminie

14‑02‑2023 14:29:35
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zadania pn.: ”Budowa drogi gminnej nr 117510E ul. Ciepłowniczej w Wieluniu wraz z zjazdami, odwodnieniem i oświetleniem”

13‑02‑2023 14:22:48
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na zadanie pn.: „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wieluń – edycja II"

03‑02‑2023 13:01:24
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: „Bieżące utrzymanie – dróg gminnych miasta i gminy Wieluń” „Bieżące utrzymanie dróg gminnych we wschodniej części miasta i gminy Wieluń – Zadanie nr 1”.

25‑01‑2023 15:14:49
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Odpowiedzi na pytania, zmiana ogłoszenia o zamówieniu i SWZ, przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wieluń – edycja II".

24‑01‑2023 09:50:50
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na zadanie pn.: ,,Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla Publicznego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu w ramach dofinansowania Projektu ,,Przedszkole dla wszystkich!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

11‑01‑2023 12:53:17
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na zadanie pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Urzędu Miejskiego w Wieluniu”

05‑01‑2023 12:56:01
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Odpowiedzi na pytania i zmiana ogłoszenia o zamówieniu oraz przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: ,,Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla Publicznego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu w ramach dofinansowania Projektu ,,Przedszkole dla wszystkich!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

03‑01‑2023 10:21:58
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu i SWZ odpowiedzi na pytania oraz przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: ,,Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla Publicznego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu w ramach dofinansowania Projektu ,,Przedszkole dla wszystkich!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

28‑12‑2022 14:18:13
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wieluń – edycja II"

28‑12‑2022 10:10:36
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 44 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Justyna Orżanowska tel.:43 8860249 fax: 43 8860274 , w dniu:  09‑04‑2004 15:45:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  09‑04‑2004 15:45:23
Data ostatniej aktualizacji:
30‑11‑2023 11:36:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie