Przetargi


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych miasta i gminy Wieluń” Zadanie Nr 1 - „Zimowe utrzymanie dróg gminnych we wschodniej części miasta i gminy Wieluń” Zadanie Nr 2 - „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w zachodniej części miasta i gminy Wieluń„Zimowe utrzymanie dróg gminnych miasta i gminy Wieluń” Zadanie Nr 1 - „Zimowe utrzymanie dróg gminnych we wschodniej części miasta i gminy Wieluń” Zadanie Nr 2 - „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w zachodniej części miasta i gminy Wieluń

01‑12‑2021 15:48:22
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: Przebudowa ulicy Stodolnianej

30‑11‑2021 14:01:51
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Długiej w Rudzie – odcinek pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Floriańską oraz ul. Sportową”

25‑11‑2021 13:50:08
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kurowie, ul. Wieluńska 11– część przedszkolna”

10‑11‑2021 14:19:26
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: Dobudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu – Kurów ulica Wieluńska – Poprawa warunków bytowych mieszkańcówDobudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu – Kurów ulica Wieluńska – Poprawa warunków bytowych mieszkańców

05‑11‑2021 13:45:27
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wyjaśnienia na zadane pytania, zmiana ogłoszenia o zamówieniu, zmiana SWZ w postępowaniu na zadanie Wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla następujących zadań: Zadanie Nr 1 – Przebudowa ulicy Granicznej na odcinku 3-go Maja – Harcerska Zadanie Nr 2 – Przebudowa – budowa kolektora odprowadzającego wody opadowe z zachodniej części miasta – ul. Traugutta-Głowackiego Zadanie Nr 3 – Przebudowa drogi z Kurowa w stronę Kopydłowa

27‑10‑2021 12:16:58
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Odpowiedzi na pytania, zmiana SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 14 436 433,31 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczki i kredyty) oraz na pokrycie deficytu budżetowego”

26‑10‑2021 09:55:03
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wyjaśnienia na zadane pytania w postępowaniu w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.” Dostawa sprzętu mobilnego część I- realizacja zadania nr 4 w ramach projektu ,,Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą”- umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0013/18-00 w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020 - zadanie 4.1, zadanie 4.3, zadanie 4.5

22‑10‑2021 11:06:40
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Odpowiedzi na pytania, zmiana ogłoszenia o zamówieniu, zmiana SWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 14 436 433,31 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczki i kredyty) oraz na pokrycie deficytu budżetowego”

21‑10‑2021 14:30:53
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 14 436 433,31 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczki i kredyty) oraz na pokrycie deficytu budżetowego”

18‑10‑2021 12:07:20
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 60 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Arkadiusz Prygiel
email: prygiela@um.wielun.pl tel.:43 8860249 fax: 43 8860274
, w dniu:  09‑04‑2004 15:45:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  09‑04‑2004 15:45:23
Data ostatniej aktualizacji:
17‑01‑2022 12:06:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie