Przetargi


Zmiana ogłoszenia o zamówieniu i SWZ w zakresie przedłużenia terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu"

25‑10‑2022 09:50:43
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na zadanie pn.: „Dobudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy"

21‑10‑2022 12:59:48
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: Promocja Gminy Wieluń poprzez sport.

21‑10‑2022 10:11:33
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na zadanie pn.: Budowa PSZOK w formule zaprojektuj i wybuduj - realizacja zadania nr 1 w ramach projektu ,,Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą” - umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0013/18-00 w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020

19‑10‑2022 13:03:40
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 9.912.428,11 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczki i kredyty) oraz na pokrycie deficytu budżetowego

18‑10‑2022 08:51:21
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na zadanie pn.: Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej – Dąbrowa, osiedle Bojarowska od ulicy Chmielnej w kierunku zachodnim: Zadanie nr 1 pn.: Budowa wodociągu – Dąbrowa, osiedle Bojarowska od ulicy Chmielnej w kierunku zachodnim, Zadanie nr 2 pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej – Dąbrowa, osiedle Bojarowska od ulicy Chmielnej w kierunku zachodnim.

17‑10‑2022 12:55:19
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu, odpowiedzi na pytania oraz przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: „Dobudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy".

13‑10‑2022 11:13:32
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu”

11‑10‑2022 14:14:53
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na zadanie pn.: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla Publicznego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu w ramach dofinansowania Projektu ,,Przedszkole dla wszystkich!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

11‑10‑2022 12:52:02
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu, odpowiedzi na pytania oraz przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: Budowa PSZOK w formule zaprojektuj i wybuduj - realizacja zadania nr 1 w ramach projektu ,,Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą” - umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0013/18-00 w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020.

11‑10‑2022 07:59:35
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 95 Numer strony: 3  4  5  6  7  
Informacja wytworzona przez:
Arkadiusz Prygiel
email: prygiela@um.wielun.pl tel.:43 8860249 fax: 43 8860274
, w dniu:  09‑04‑2004 15:45:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  09‑04‑2004 15:45:23
Data ostatniej aktualizacji:
26‑05‑2023 13:12:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie