Przetargi


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: Budowa miasteczka ruchu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Podniesienie jakości bezpieczeństwa na drogach w gminie Wieluń”.

20‑07‑2023 13:30:30
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych miasta i gminy Wieluń” „Zimowe utrzymanie dróg gminnych we wschodniej części miasta i gminy Wieluń” - Zadanie nr 1 „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w zachodniej części miasta i gminy Wieluń” - Zadanie nr 2.

14‑07‑2023 13:46:39
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: Modernizacja drogi gminnej nr 117207E w Olewinie od km 0+0,00 do km 0+678,71 – odcinek I

11‑07‑2023 09:05:03
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przetarg nieograniczony na zadanie.:” Dostawa pojemników na odpady 240l i 80l - realizacja zadania nr 2 w ramach projektu ,,Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą”- umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0013/18-00 w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020

30‑06‑2023 11:57:56
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: ,,Budowa kompleksu boisk na osiedlu Stare Sady w Wieluniu’’.

23‑06‑2023 13:59:37
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: „Modernizacja boiska piłkarskiego kompleksu boisk Orlik w Wieluniu”

15‑06‑2023 13:17:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:” Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 26.642.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczki i kredyty) i pokrycie deficytu budżetowego”

02‑06‑2023 13:57:06
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia”

26‑05‑2023 13:06:03
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: „Podniesienie jakości bezpieczeństwa na drogach w gminie Wieluń”

26‑05‑2023 10:45:30
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: ,,Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) obsługującego mieszkańców Gminy Wieluń”.

18‑05‑2023 14:08:22
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 33 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Justyna Orżanowska tel.:43 8860249 fax: 43 8860274 , w dniu:  09‑04‑2004 15:45:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  09‑04‑2004 15:45:23
Data ostatniej aktualizacji:
12‑04‑2024 15:50:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie