Komunikaty


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
113KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie (Jodłowiec, Sieniec)

26‑06‑2017 14:19:14

Wieluń, dnia 20 czerwca 2017 r.

GPR.6733.21.2016                                                 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 14 czerwca 2017 r. wydano decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym wraz z urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do zasilania projektowanych pompowni
w miejscowościach Jodłowiec i Sieniec na działkach nr 490, 454, 480, 476, 472/2, 473, 471/1, 470/1, 200, 26/2, 261, 402, 495, 494, 544 obręb Jodłowiec oraz nr 1227/2, 1216, 1191, 1195, 562/2, 561/2, 560/2, 564/1, 1192, 1198/2, 1197/2, 1211/2, 1203/2, 1565, 1563, 772, 789, 465/3 obręb Sieniec, gmina Wieluń.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Urbanice)

26‑06‑2017 14:16:50

Wieluń, dnia 20 czerwca 2017 r.

GPR.6733.5.2017                                                   

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 14 czerwca 2017 r. wydano decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej 15 kV, stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV oraz linii kablowych 0,4 kV dla zasilania zakładu produkcyjnego w miejscowości Urbanice 12A na działkach  nr 187, 150, 206, 144/2 w Urbanicach, gmina Wieluń.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Urbanice)

26‑06‑2017 14:12:16

Wieluń, dnia 20 czerwca 2017 r.

GPR.6733.6.2017                                                   

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 20 czerwca 2017 r. wydano decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowym na działkach nr 161/1, 178, 161/3 w Urbanicach, gmina Wieluń.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Masłowice)

26‑06‑2017 14:08:56

Wieluń, dnia 20 czerwca 2017 r.

GPR.6733.7.2017                                                   

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 20 czerwca 2017 r. wydano decyzję
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowym na działkach nr 600, 597 w Masłowicach, gmina Wieluń.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

26‑06‑2017 14:02:24

Wieluń, dnia 26 czerwca 2017 roku

GPR.7125.8.2017

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.)

BURMISTRZ WIELUNIA

informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obejmujący nieruchomość lokalową nr 18 położoną w budynku przy ul. Józefa Piłsudskiego 16, sprzedaż w drodze bezprzetargowej.

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (od 28.06.2017 r. – do 18.07.2017 r.) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu (plac Kazimierza Wielkiego 1).

 

                                                                                              BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                                   (-) Paweł Okrasa

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
118KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
51KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
271KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 157 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 16
Informacja wytworzona przez:
Elżbieta Wójcik , w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Data ostatniej aktualizacji:
27‑06‑2017 14:53:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie