Komunikaty


OBWIESZCZENIE

27‑02‑2017 13:35:31

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260)

 

 

BURMISTRZ WIELUNIA

 

 

informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, obejmujący:

 

  1. część nieruchomości położonej w Wieluniu przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, obręb 9, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 41 o powierzchni 44 m2 z przeznaczeniem na cele garażowe;
  2. nieruchomości położonej w Wieluniu przy ul. Polnej, obręb 14, oznaczonej ewidencyjnie jako działka
    nr 68/1 o powierzchni 0,3007 ha z przeznaczeniem na cele rolne;
  3. nieruchomości położonej w Wieluniu przy ul. Polnej, obręb 14, oznaczonej ewidencyjnie jako działka
    nr 68/2 o powierzchni 0,1209 ha z przeznaczeniem na cele rolne;
  4. nieruchomość położoną w Kurowie, obręb 8, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 275 o powierzchni 2,5200 ha z przeznaczeniem na cele rolne.

 

                   BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                                           (-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Pliki do pobrania

27‑02‑2017 07:49:08
Dokumenty:
Plik pdf Obwieszczenie.pdf
27‑02‑2017 07:51:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Pismo.pdf
27‑02‑2017 07:51:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
5,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf
1487836388000 ad:Thu Feb 23 08:54:51 CET 2017
Obwieszczenie Starosty Wieluńskiego dot. osiedla budownictwa mieszkaniowego "Kościuszki II"
23‑02‑2017 08:53:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
65KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
142KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

20‑02‑2017 12:27:34

Wieluń, dnia 21.02.2017 r.

                                                                                                                                         GPR.6840.4.2016

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży.

 

Burmistrz Wielunia działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z  późn. zm.) informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obejmujący działki nr 278/1, 278/2 i 261/3, obręb 6 m. Wieluń.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

 

         (-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
92KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

OBWIESZCZENIE

14‑02‑2017 10:53:56

                                      Wieluń, dnia 13 luty 2017 roku

 

GPR.6220.27.2016/17

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), zawiadamiam, że w dniu 7 lutego 2017 roku zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie z przebudową drogi gminnej Nr 117207E
w miejscowości Widoradz Dolny, gmina Wieluń”.

Przedsięwzięcie ma zostać zlokalizowane na działkach nr:

dz. nr ewid. 209/1, obręb 10 m. Wieluń, gm. Wieluń,

dz. nr ewid. 5, obręb Ruda, gm. Wieluń,

dz. nr ewid. 69, 70, 72, 73, 74, 92, 157, 194, 239, obręb Widoradz Górny i Dolny,
gm. Wieluń,

dz. nr ewid. 778, obręb Olewin, gm. Wieluń.

 

            W związku z powyższym, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 14.02.2017 r. do dnia 28.02.2017 r. zainteresowane strony mogą zapoznać się z wydanym postanowieniem oraz całą dokumentacją sprawy w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Wieluniu w pokoju nr 40 (budynek w parku) w godzinach urzędowania (pn.- pt. 730-1530 ) oraz złożyć uwagii zastrzeżenia.

 

                                                                               BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                  (-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

14‑02‑2017 09:11:11

Wieluń, dnia 3 lutego 2017 r.

GPR.6733.2.2017                                                    

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 11 stycznia 2017 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 727/2, 738/1, 727/3, 745, 752, 757, 758, 788/1, 785/1, 787, 734, 773/1, 744, 738/2, 737, 736/2, 735, 733, 727/1 w Masłowicach, gmina Wieluń..

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu,
pl. Kazimierza Wielkiego 2 w godzinach urzędowania, w pokoju nr 41 (budynek w parku) oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

 

(-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 148 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 15
Informacja wytworzona przez:
Elżbieta Wójcik , w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Data ostatniej aktualizacji:
27‑02‑2017 13:39:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie