Komunikaty


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
92KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
221KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenia (Kurów)

15‑01‑2019 14:10:21

Wieluń, dnia 14 stycznia 2019 r.

NPP.6733.31.2018

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 19 grudnia 2018 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia na działkach
nr 612, 589/3, 586/2, 586/4 obręb Kurów, gmina Wieluń.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu,
pl. Kazimierza Wielkiego 2 w godzinach urzędowania, w pokoju nr 41 (budynek w parku) oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

 

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

15‑01‑2019 14:00:32

NPP.6845.1.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Wieluń, dnia 15 stycznia 2019 r.

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. poz. 2348 )

 

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

 

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej

Powierzchnia nieruchomości

przeznaczona do wydzierżawienia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat

z tytułu najmu lub dzierżawy

Terminy wnoszenia opłat

Zasady

aktualizacji opłat

Informacje
o przeznaczeniu do oddania

w najem

lub dzierżawę

działka nr 135/8, obręb 5 ,           m. Wieluń, ul. Warszawska SR1W/00005214/5

20 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

garaż

3 lata

76,80 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 135/8, obręb 5 ,           m. Wieluń, ul. Warszawska SR1W/00005214/5

36 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

garaż

3 lata

138,24 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 435/5, obręb 8,           m. Wieluń, ul. Paderewskiego SR1W/00002049/6

75 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

ogród przydomowy

3 lata

8,25 netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz nowego       dzierżawcy

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                                                             (-) Paweł Okrasa

 

 

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (16.02.2019 - 06.02.2019) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

15‑01‑2019 13:22:34

NPP.6845.2.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Wieluń, dnia 15 stycznia 2019 r.

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. poz. 2348 )

 

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości

 

 

Wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu

 

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej

Powierzchnia nieruchomości

przeznaczona do wydzierżawienia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat

z tytułu najmu lub dzierżawy

Terminy wnoszenia opłat

Zasady

aktualizacji opłat

Informacje
o przeznaczeniu do oddania

w najem

lub dzierżawę

działka nr 30/4, obręb 14           m. Wieluń, ul. Roosevelta 31, lokal nr 1 i lokal nr 2  SR1W/00000322/0

lokal 1

22,61 m2

lokal 2

22,6 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

kaplica

czas

nieoznaczony

1200 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na rzecz   nowego najemcy

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                BURMISTRZ WIELUNIA                                                                                       (-) Paweł Okrasa

 

 

 

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (15.01.2019 - 05.02.2019) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE

15‑01‑2019 13:15:23

NPP.6845.1.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Wieluń, dnia 15 stycznia 2019 r.

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. poz. 2348 )

 

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

 

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej

Powierzchnia nieruchomości

przeznaczona do wydzierżawienia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat

z tytułu najmu lub dzierżawy

Terminy wnoszenia opłat

Zasady

aktualizacji opłat

Informacje
o przeznaczeniu do oddania

w najem

lub dzierżawę

działka nr 135/8, obręb 5 ,           m. Wieluń, ul. Warszawska SR1W/00005214/5

20 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

garaż

3 lata

76,80 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 135/8, obręb 5 ,           m. Wieluń, ul. Warszawska SR1W/00005214/5

36 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

garaż

3 lata

138,24 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 435/5, obręb 8,           m. Wieluń, ul. Paderewskiego SR1W/00002049/6

75 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

ogród przydomowy

3 lata

8,25 netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz nowego       dzierżawcy

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             BIRMISTRZ WIELUNIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (-) Paweł Okrasa

 

 

 

 

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (16.02.2019 - 06.02.2019) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Proponowany porządek zebrań Osiedli Mieszkaniowych

11‑01‑2019 12:38:56
Dokumenty:
Plik pdf Porządek zebrania Os Nr 2.pdf
11‑01‑2019 12:41:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
183KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Porządek zebrania Os Nr 3.pdf
11‑01‑2019 12:41:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
183KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Porządek zebrania Os Nr 4.pdf
11‑01‑2019 12:41:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
183KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Porządek zebrania Os Nr 5.pdf
11‑01‑2019 12:41:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
183KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Porządek zebrania Os Nr 6.pdf
11‑01‑2019 12:41:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
183KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Porządek zebrania Os Nr 7.pdf
11‑01‑2019 12:41:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
183KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Porządek zebrania Os Nr 8.pdf
11‑01‑2019 12:41:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
183KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 151 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 16
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trzcina , w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Data ostatniej aktualizacji:
22‑01‑2019 09:09:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie