Search:
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wieluń


Urząd Miejski w Wieluniu
Plac Kazimierza Wielkiego 1

98-300 Wieluń
tel. (043) 8860234, (043) 8860235
fax (043) 8860260
um.wielun@um.wielun.pl
www.wielun.pl

Godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
PRZYJMOWANIE KORESPONDENCJI: w dniach urzędowania do godz. 17.00 - Ratusz, pokój nr 1

Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmują:

1) burmistrz w każdy poniedziałek, w godzinach od 9.00 do 16.00;
2) pracownicy - codziennie w godzinach urzędowania.

Za koordynację i tryb rozpatrywania skarg i wniosków jest odpowiedzialna Sekretarz Miasta.

      Urząd Miejski w Wieluniu uprzejmie informuje, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Wieluń należy dokonywać przelewem lub gotówką na podane niżej konto Gminy Wieluń w ESBank Bank Spółdzielczy z siedzibą w Radomsku, numer rachunku: 84 8980 0009 2023 0026 4415 0012

      Opłatę można wnosić bez dodatkowych kosztów w budynku Urzędu Miejskiego w Wieluniu przy placu Kazimierza Wielkiego 2 (budynek w parku I piętro) - punkt kasowy ESBanku lub w siedzibie banku przy ul. Wojska Polskiego 2 w Wieluniu. 

Wysokość opłaty miesięcznej została wyliczona indywidualnie dla każdego właściciela nieruchomości w złożonej przez niego deklaracji.

      Pierwszą opłatę należy wnieść do 15 sierpnia za miesiąc lipiec, a kolejne w cyklu miesięcznym, do 15 dnia każdego kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Na dokumencie wpłaty należy podać dane osoby figurującej w złożonej deklaracji, adres odbioru odpadów lub adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres odbioru odpadów.

Urząd Miejski w Wieluniu nie będzie wysyłał do właścicieli nieruchomości odrębnych powiadomień w tej sprawie.

...........................................................................................................................

Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 ze zmianami) Burmistrz Wielunia udostępnia nieodpłatnie Dziennik Ustaw i Monitor Polski lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego oraz w postaci elektronicznej do powszechnego wglądu w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Wieluniu w Wydziale Organizacyjnym w pokoju 1a - Ratusz.

PeUP - Platforma e-Usług Publicznych  - elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Miejskiego w Wieluniu na platformie PeUP

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego w Wieluniu na platformie ePUAP: /um_wielun/skrytka ...........................................................................................................................

Urząd Miejski w Wieluniu informuje, że od dnia 20 listopada 2010 r. podatki i opłaty lokalne (w tym opłatę skarbową) uiszcza się :
na konto Urzędu Miejskiego w Wieluniu
ESBANK Bank Spółdzielczy z siedzibą w Radomsku
Nr  90 8980 0009 2023 0026 4415 0001

opłata za złożenie wniosku o udostępnienie danych w kwocie 31 zł uiszcza się :
na konto Urzędu Miejskiego w Wieluniu
ESBANK Bank Spółdzielczy z siedzibą w Radomsku
Nr  63 8980 0009 2023 0026 4415 0002
...........................................................................................................................