Komunikaty


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
192KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
265KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Komunikat z załącznikami

26‑09‑2018 08:59:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE O NABORZE Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze

20‑09‑2018 10:30:58
Dokumenty:
Plik pdf Czyste_powietrze_ulotka.pdf
20‑09‑2018 10:37:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
767KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf OGOSZENIE O NABORZE.pdf
20‑09‑2018 10:37:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
440KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Susza-pomoc klęskowa
19‑09‑2018 12:11:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
18KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Komunikat z załącznikami

11‑09‑2018 15:07:44

                        Wieluń, dnia 10 września 2018 roku

 

GPR.604.11.1.2018

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

Na podstawie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz.149, 650 ze zmianami), oraz art. 39 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566, 1999, z 2018 r. poz. 810, 1089) zawiadamiam, że przystąpiono do opracowywania dokumentu pn.: „Program Ochrony środowiska dla Gminy Wieluń na lata 2018-2023 z perspektywą na lata 2024-2028” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (um.wielun@um.wielun.pl) w terminie od 12.09.2018 roku do dnia 03.10.2018 roku w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Wieluniu, plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń, w pokoju nr 40 (budynek w parku),
w godzinach urzędowania (pn.-pt. 730-1530).

Organem administracji właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w tej sprawie jest Burmistrz Wielunia.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                             (-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

04‑09‑2018 12:54:40

 

GPR.6840.3.1.2018,  GPR.6840.3.2.2018, GPR.6840.3.3.2018

 

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.121 z późn. zm)

 

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Oznaczenie

Powie-rzchnia nieru-chomości
 w m²

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

 nieruchomości
i sposób

jej zagospodarowania

Termin zagospoda-rowania nierucho-mości

Cena

 nieruchomości

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Terminy wnoszenia

opłat

Zasady aktualizacji opłat

Informacja
o formie

 zbycia

Numer              działki

Obręb

 

SR1W/00023112/2

 

68

 

18 Wieluń

 

1356

niezabudowana nieruchomość gruntowa położona przy
ul. Żołnierzy Niezłomnych
w Wieluniu

zabudowa

przemysłowo-usługowa

symbol
 w planie 1P-U

 

 -

 

cena wywoławcza

36 300,00 zł*

 

-

cena płatna
 w całości przed zawarciem umowy

 

-

zbycie nieruchomości
 w trybie przetargu ograniczonego

 

SR1W/00037552/9

 

34/1

 

2

Wieluń

 

1139

niezabudowana nieruchomość gruntowa położona przy
ul. Przejazd w Wieluniu

zabudowa

przemysłowo-usługowa

symbol
 w planie 1P-U

          

-

 

cena wywoławcza

23 300,00 zł*

 

-

 

cena płatna
 w całości przed zawarciem umowy

 

-

zbycie nieruchomości
 w trybie przetargu ograniczonego

 

SR1W/00037552/9

 

 

34/2

 

2 Wieluń

 

1339

niezabudowana nieruchomość gruntowa położona przy
ul. Przejazd w Wieluniu

zabudowa

przemysłowo-usługowa

symbol
 w planie 1P-U

 

-

 

cena wywoławcza

 27 400,00 zł*

 

-

cena płatna
 w całości przed zawarciem umowy

 

-

zbycie nieruchomości
 w trybie przetargu ograniczonego

 

SR1W/00103108/6

 

32/5

 

2 Wieluń

 

5387

niezabudowana nieruchomość gruntowa położona przy
ul. Długosza w Wieluniu

zabudowa

przemysłowo-usługowa

symbol
 w planie 1P-U

 

 

-

 

cena wywoławcza

 67 100,00 zł*

 

 

-

cena płatna
 w całości przed zawarciem umowy

 

 

-

zbycie nieruchomości
 w trybie przetargu ograniczonego

Wieluń, dnia 5 września 2018 r.

 

*Do ceny sprzedaży doliczony zostanie obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 z. poz. 1221 ze zm.)

 

 

 

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (od 5.09.2018 r. do 26.09.2018 r.) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu oraz publikacji na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wieluniu: www.bip.um.wielun.pl oraz www.wielun.pl.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) mogą złożyć w Urzędzie Miejskim w Wieluniu wniosek o nabycie nieruchomości, w terminie
do dnia 18.10.2018 roku.

 

Burmistrz Wielunia

  (-) Paweł Okrasa

 
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Kalendarz polowań w sezonie łowieckim 2018/2019

10‑08‑2018 12:11:32
Dokumenty:
Plik pdf kalendarz 1.pdf
10‑08‑2018 12:14:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
232KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf kalendarz.pdf
10‑08‑2018 12:14:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
297KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
739KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
944KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 136 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 14
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trzcina , w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Data ostatniej aktualizacji:
14‑12‑2018 10:25:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie