Informacje z otwarcia ofert


Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na zadanie pn.:„Utworzenie w 2019 roku 100 nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Wieluniu przy ul. Sadowej” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

13‑08‑2019 08:17:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na zadanie pn.:„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kurów, gmina Wieluń”

12‑08‑2019 13:58:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na zadanie pn.: „Utworzenie w 2019 roku 100 nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Wieluniu przy ul. Sadowej”

14‑06‑2019 13:45:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na zadanie pn.:„Rozbudowa monitoringu miasta Wielunia – etap IV”

26‑04‑2019 08:52:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na zadanie: „Bieżące utrzymanie – wykaszanie zieleni w pasach drogowych gminy Wieluń oraz wykaszanie działek niestanowiących pasa drogowego gminy Wieluń”

12‑04‑2019 14:16:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na zadanie pn.: „Remont chodników i jezdni w Wieluniu ul. Prusa, Reymonta, Asnyka, Kochanowskiego, Tuwima – etap III”

05‑04‑2019 13:54:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na zadanie pn.: „Schronisko dla zwierząt – wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Wieluń”

04‑04‑2019 10:36:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na zadanie pn.:”Remont boiska piłkarskiego we wsi Olewin”

29‑03‑2019 13:55:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na zadanie pn.:” Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej – Ruda ul. Długa”

18‑03‑2019 14:12:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na zadanie pn.:”Przebudowa drogi gminnej ul. Popiełuszki w Wieluniu wraz z zjazdami, odwodnieniem i oświetleniem (na odcinku od ul. Warszawskiej dawna DK74 do ul. Kaczyńskiego DW 486 – dawna ul. 18 Stycznia)”

12‑03‑2019 07:58:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 97 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 10
Informacja wytworzona przez:
Justyna Orżanowska tel.:43 8860249 fax: 43 8860274 , w dniu:  13‑08‑2019 08:43:35
Informacja wprowadzona do BIP przez:
MARIUSZ WŁODARCZYK
email: wlodarczykm@um.wielun.pl tel.:43 8860214
, w dniu:  10‑10‑2016 09:34:35
Data ostatniej aktualizacji:
13‑08‑2019 08:44:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie