Przetargi


Odpowiedź na pytanie w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Prowadzenie usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na terenie gminy Wieluń”

08‑04‑2022 14:17:42
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na zadanie pn.: ,,Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) obsługującego mieszkańców Gminy Wieluń”

08‑04‑2022 13:02:29
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zmiana SWZ w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:„Prowadzenie usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na terenie gminy Wieluń”

07‑04‑2022 11:08:31
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zmiana SWZ, zmiana terminu oraz zmiana ogłoszenia w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: Budowa PSZOK w formule zaprojektuj i wybuduj - realizacja zadania nr 1 w ramach projektu ,,Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą” - umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0013/18-00 w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020

05‑04‑2022 14:14:37
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) obsługującego mieszkańców Gminy Wieluń

31‑03‑2022 12:42:18
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:„Prowadzenie usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na terenie gminy Wieluń”

28‑03‑2022 10:27:04
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: Budowa PSZOK w formule zaprojektuj i wybuduj - realizacja zadania nr 1 w ramach projektu ,,Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą” - umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0013/18-00 w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020

25‑03‑2022 13:49:19
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: Bieżące utrzymanie – wykaszanie zieleni w pasach drogowych gminy Wieluń oraz wykaszanie działek niestanowiących pasa drogowego gminy Wieluń: Zadanie nr 1, Zadanie nr 2, Zadanie nr 3.

23‑03‑2022 14:44:44
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Dostawa sprzętu mobilnego część I- realizacja zadania nr 4 w ramach projektu ,,Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą” - umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0013/18-00 w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020- zadanie 4.1, zadanie 4.3

22‑03‑2022 09:15:33
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 109 Numer strony: 1 .. 7  8  9  10  11  
Informacja wytworzona przez:
Monika Kowalska
email: kowalskam@um.wielun.pl tel.:43 8860213
, w dniu:  09‑04‑2004 15:45:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  09‑04‑2004 15:45:23
Data ostatniej aktualizacji:
22‑03‑2023 14:15:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie