Zwolnienia podatkowe


Zwolnienia ustawowe w podatkach lokalnych regulują przepisy:

-  art. 7 i art. 12 ustawy bz dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach lokalnych,

-  rozdział 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,

-  art. 7 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku lesnym.

Poza zwolnieniami ustawowymi również rady gmin w drodze uchwały mogą wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż wymienione w ustawach. W związku z tym Rada Miejska w Wieluniu podjęła następujące uchwały w sprawie zwolnień podatkowych:

- uchwała nr VIII/41/07 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i zwolnień od podatku od środków transportowych,

- uchwała nr XXXIX/551/21  Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku nieruchomości w ramach pomocy de minmis (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 lutego 2021 r. poz. 717).

 

Podatek od nieruchomości - szczególne rozwiązania na czas epidemii COVID-19.

Ponadto w związku z pandemią COVID - 19 Rada Miejska w Wieluniu podjęła w dniu 9 kwietnia 2021 r. uchwałę nr XLV/600/21 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 /wirusa SARS-CoV-2/ - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2021 r. poz. 1957.

Uchwała określa kryteria zwolnienia, które przysługują przedsiębiorcy spełniającemu warunki do jego stosowania. W konsekwencji podatnik uznając, że ma prawo do zwolnienia albo koryguje deklarację na podatek od nieruchomości albo tez składa korektę informacji na ten podatek.  Do korekty deklaracji lub korekty informacji nalezy dołaczyć:

1/ informację o prowadzonej działaności gospodarczej /załącznik do uchwały/,

2/ formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną /zał. do rozp. RM z dnia 27 lipca 2020 r., poz. 1338/,

3/ zestawienie przychodów ze sprzedazy w układzie miesięcznym za 2021 r. i za analogiczny okres 2019 r. wskazany w załączniku nr 1 uchwały na podstawie prowadzonych zapisów księgowych przez przedsiębiorcę.

 

 

 

Uchwały Rady Miejskiej dotyczace zwolnień

30‑04‑2020 12:40:02
Dokumenty:
Plik pdf uchwała RM nr VIII.41.07.pdf
30‑04‑2020 12:40:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
35KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr XXXIX.551.21 RM w Wieluniu z dnia 27.01.2021- Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 luty 2021 r. poz. 717.pdf
19‑04‑2021 15:25:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
442KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Covid-19

20‑05‑2020 11:30:40
Dokumenty:
Plik pdf Uchwała nr XLV.600.21 RM w Wieluniu w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego 2021 poz. 1957).pdf
04‑05‑2021 10:19:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx informacja o prowadzonej działności gospodarczej.docx
19‑04‑2021 14:58:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
13KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc publiczną związaną z COVID-19..pdf
26‑04‑2021 12:55:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Pliki do pobrania

20‑05‑2020 12:39:32
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Ryszard Menc , w dniu:  08‑04‑2020 10:41:05
Informacja wprowadzona do BIP przez:
MARIUSZ WŁODARCZYK
email: wlodarczykm@um.wielun.pl tel.:43 8860214
, w dniu:  08‑04‑2020 10:41:05
Data ostatniej aktualizacji:
04‑05‑2021 10:24:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive