Odwołania


Odwołanie w przetargu na: ”Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wieluń”

26‑04‑2016 14:23:04
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik rar Odwołanie w przetargu na: "Wykonanie technologii kinowej i estradowej w kino-teatrze "Syrena" w Wieluniu"
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/x-rar-compressed
Rozmiar:
2,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
71KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie o złożeniu protestu Wezwanie do przyłączenia się do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu i wezwanie do przedłużenia ważności wadium
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Zawiadomienie o złożeniu protestu
Wezwanie do przyłączenia się do postępowania toczącego się
w wyniku wniesienia protestu i wezwanie do przedłużenia ważności wadium

Na podstawie art. 181 ust. ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający Gmina Wieluń zawiadamia, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na "Ubezpieczenie grupowe na życie dla pracowników placówek oświatowo-wychowawczych Gminy Wieluń oraz pracowników Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wieluniu." został wniesiony przez  PZU Życie S.A. ul. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa protest (kopia w załączeniu).

W związku z powyższym zamawiający wzywa do przyłączenia się do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu w terminie określonym w art. 181 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

 


W przypadku przyłączenia się do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu wykonawca ma obowiązek :

1). wskazać swój interes prawny w przystąpieniu i określić swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście,

2). wnieść do Zamawiającego zgłoszenie przystąpienia do protestu, a jego kopię jednocześnie przekazać Wykonawcy wnoszącemu protest.

 

 


 


 


                                                                                              ...................................................


                                                                                              Podpisy osób uprawnionych do składania


                                                                                              oświadczeń woli w imieniu zamawiającego

 


 


 


 Załącznik :

Kopia wniesionego protestu przez PZU Życie S.A. ul. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
158KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Odpowiedż na protest w przetargu na: " Kompleksowy remont i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wieluń
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
64KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Rozstrzygnięcie protestu "Prowadzenie schroniska dla zwierząt przy ul. Zielonej 22 A w Wieluniu"
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
88KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Zawiadomienie o złożeniu protestu: "Prowadzenie schroniska dla zwierząt przy ul. Zielonej 22 A w Wieluniu"
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
369KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
319KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
54KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Arkadiusz Prygiel , w dniu:  14‑07‑2008 13:25:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
MARIUSZ WŁODARCZYK
email: wlodarczykm@um.wielun.pl tel.:43 8860214
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑01‑2017 14:13:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive