Komunikaty


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (lokale mieszkalne)

10‑04‑2019 10:09:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat Urzędu Stanu Cywilnego

10‑04‑2019 09:48:25

Uprzejmie informujemy, że w związku z organizacją uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie Urząd Stanu Cywilnego w Wieluniu będzie nieczynny w dniu 12 kwietnia 2019 roku (piątek) w godz. 9.30-14.30.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat Urzędu Stanu Cywilnego

10‑04‑2019 09:35:06
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Dąbrowa)

10‑04‑2019 09:25:48

Wieluń, dnia 9 kwietnia 2019 r.

NPP.6733.3.2019

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 12 marca 2019 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia na działkach
nr 562/14, 563, 562/21, 562/22, 562/24, 562/26, 562/28 obręb Dąbrowa, gmina Wieluń.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu,
pl. Kazimierza Wielkiego 2 w godzinach urzędowania, w pokoju nr 41 (budynek w parku) oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

 

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Gaszyn)

10‑04‑2019 09:02:44

Wieluń, dnia 9 kwietnia 2019 r.

NPP.6733.2.2019

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 7 marca 2019 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia na działkach
nr od 357/3 do 357/27 obręb Gaszyn, gmina Wieluń.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu,
pl. Kazimierza Wielkiego 2 w godzinach urzędowania, w pokoju nr 41 (budynek w parku) oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

 

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

08‑04‑2019 13:09:25

                                                                                                                    Wieluń, dnia 8 kwietnia 2019 roku

NPP.6845.15.1.2019

 

                                                              BURMISTRZ WIELUNIA

informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie Burmistrza Wielunia do składania ofert na dzierżawę części Placu Legionów pod prowadzenie sezonowego ogródka gastronomicznego wpłynęła jedna oferta Firmy
Handlowo-Usługowej Robert Krajewski z siedzibą Wydrzyn 58d, 98-310 Czarnożyły.

Z ww. oferentem zostanie zawarta umowa dzierżawy na okres od dnia  25.04.2019 r. do dnia 31.08.2019 r.

 

              BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                                     (-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
160KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

obwieszczenie (Sieniec, Olewin, Małyszyn, Wierzchlas)

03‑04‑2019 14:48:26

Wieluń, dnia 28 marca 2019 r.

NPP.6733.1.2019

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 28 marca 2019 r. wydano decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz zabudowań gospodarczych na terenie obszaru scalenia gruntów obiektu „Olewin-Sieniec” w związku z realizacją projektu „Scalanie gruntów obiektu Olewin-Sieniec”
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na działkach nr 1622, 1623, 1564, 1559, 1682, 1787, 1820, 1781, 1855, 1911, 1937, 2063 obręb Sieniec, gmina Wieluń, nr 813, 840, 841, 854, 1036, 1018, 961, 998, 1012, 995 obręb Olewin, gmina Wieluń, nr 74 obręb Małyszyn gmina Wieluń, oraz nr 1488 obręb Wierzchlas, gmina Wierzchlas.

 

Z-CA BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Joanna Skotnicka - Fiuk

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

02‑04‑2019 13:37:54

NPP.6845.5.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Wieluń, dnia 8 kwietnia 2019 r.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.2204, z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. poz. 2348, z 2019 r. poz. 270)

 

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

 

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej

Powierzchnia nieruchomości

przeznaczona do wydzierżawienia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat

z tytułu najmu lub dzierżawy

Terminy wnoszenia opłat

Zasady

aktualizacji opłat

Informacje
o przeznaczeniu do oddania

w najem

lub dzierżawę

działka nr 4/2, obręb 8,           m. Wieluń, ul. Reformacka, SR1W/00029851/6

17 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

garaż

3 lata

65,28 zł netto +VAT     rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy 

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 4/2, obręb 8,           m. Wieluń, ul. Reformacka, SR1W/00029851/6

30 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

garaż

3 lata

115 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 4/2, obręb 8,           m. Wieluń, ul. Reformacka, SR1W/00029851/6

32 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

garaż

3 lata

122,88 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 572/2, obręb 8,           m. Wieluń, ul. Różana, SR1W/00023112/2

34 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

garaż

3 lata

130,56 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 462/4, obręb 8,
m. Wieluń, ul. Paderewskiego,

SR1W/00008808/7

52 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

garaż

3 lata

199,68 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy 

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 462/4, obręb 8,
m. Wieluń, ul. Paderewskiego,

SR1W/00008808/7

146 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

ogród warzywny

3 lata

16,06 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy 

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 9/1, obręb 9,
m. Wieluń, ul. Stodolniana,

SR1W/00013746/2

487 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

ogród warzywny

3 lata

53,57 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy 

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 287, obręb 9,
m. Wieluń, ul. Tadeusza
Kościuszki,

SR1W/00034491/2

187 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

ogród warzywny

3 lata

20,57 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy 

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 511, obręb 7,
m. Wieluń, ul. Świętej Barbary,

SR1W/00013746/2

132 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

ogród warzywny

3 lata

14,52 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy 

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 62/10, obręb 2,           m. Wieluń, ul. Długosza, SR1W/00103108/6

5000 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele magazynowe

3 lata

2 500 zł netto + VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działki nr 34/1, 34/2, 32/4, obręb 2, m. Wieluń,
ul. Długosza SR1W/00037552/9
i SR1W/00103108/6

2688 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele magazynowe

3 lata

1344 zł netto + VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 55/2, obręb 8,           m. Wieluń, Pl. Legionów, SR1W/00055005/2

50 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

cele handlowe

3 lata

762,00 zł netto + VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 423/2, obręb 15, w Rudzie, gm. Wieluń, SR1W/00034494/3

220 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

cele usługowe

3 lata

264,00 zł netto + VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 170, obręb 8,
m. Wieluń, ul. Popiełuszki
SR1W/00011869/6

12 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele reklamowe

3 lata

3 258,00 zł netto + VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działki 278, 283, obręb 8, Kurów, gm. Wieluń

SR1W/00037810/6,

SR1W/00080699/7

3, 6500 ha

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele rolne

3 lata

306,07 zł      rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego dzierżawcy

 

 

 

                                 Z-CA BURMISTRZ WIELUNIA

                                 (-) Joanna Skotnicka - Fiuk

 

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (10.04.2019 - 02.05.2019) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu, stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 1685 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 169
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trzcina , w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Data ostatniej aktualizacji:
10‑04‑2019 10:11:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie