Diety Radnych


Wypłata zryczałtowanych diet dla radnych odbywa się zgodnie z ustalonymi zasadami, w ustalonym terminie i wynosi:

Diety Radnych Rady Miejskiej w Wieluniu:

Przewodniczący Rady

1.291,73 zł

Wiceprzewodniczący Rady

993,64 zł

Przewodniczący Komisji

993,64 zł

Zastępca Przewodniczącego Komisji

894,27 zł

Radny pracujący w dwóch komisjach
Radny pracujący w jednej komisji

794,91 zł
596,18 zł


Za każdą nieobecność radnego na sesji Rady Miejskiej lub na posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej lub zespołu kontrolnego działającego w ramach Komisji Rewizyjnej potrąca się 20% przysługującej diety.
Powyższe zasady zostały przyjęte uchwałą nr IV/44/15 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych za udział w posiedzeniach Rady i komisji Rady Miejskiej w Wieluniu.

Informacja wytworzona przez:
Anna Jabłonowska-Nawrocka
email: jablonowskaa@um.wielun.pl tel.:43 8860213
, w dniu:  17‑05‑2007 07:41:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
23‑01‑2015 13:02:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive