sesje Rady Miejskiej w Wieluniu


LXVII sesja Rady Miejskiej w Wieluniu - 1.07.2022 r.

23‑06‑2022 10:30:01
Dokumenty:
Plik pdf porządek obrad mieszkańcy.pdf
23‑06‑2022 10:31:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
825KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 19 Informacja o organizacji roku szkolnego 20222023 w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieluń.pdf
23‑06‑2022 10:31:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 20 Informacja z działań podejmowanych przez Burmistrza Wielunia między sesjami Rady Miejskiej w Wieluniu w okresie od 16.05.2022 r. do 20.06.2022 r., w tym z wykonania uchwał Rady.pdf
23‑06‑2022 10:31:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
781KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

LXV sesja Rady Miejskiej w Wieluniu - 26.05.2022 r.

18‑05‑2022 10:32:12
Dokumenty:
Plik pdf porządek obrad.pdf
18‑05‑2022 11:11:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
721KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 03 Informacja dotycząca budownictwa drogowego na terenie Gminy Wieluń prowadzonego przez Gminę Wieluń, Starostwo Powiatowe, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.pdf
18‑05‑2022 10:32:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 15 Informacja o stanie realizacji inwestycji w Gminie Wieluń według stanu na dzień 31 marca 2022 r..pdf
18‑05‑2022 10:32:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 16 Informacja dotycząca organizacji „DNI WIELUNIA” w 2022 roku.pdf
18‑05‑2022 10:32:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
384KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 17 informacja z działań podejmowanych przez Burmistrza Wielunia między sesjami Rady Miejskiej w Wieluniu.pdf
18‑05‑2022 10:32:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Porządek obrad po zmianach LXV.pdf
30‑05‑2022 14:20:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
245KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

LXIV sesja Rady Miejskiej w Wieluniu - 28.04.2022 r.

20‑04‑2022 10:47:16
Dokumenty:
Plik pdf porządek LXIV sesji Rady.pdf
20‑04‑2022 10:59:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
917KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy.pdf
20‑04‑2022 10:59:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
18,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ocena zasobów pomocy społecznej w 2021 r..pdf
20‑04‑2022 10:59:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
19,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf informacja o zaległościach podatkowych w 2021 r..pdf
20‑04‑2022 10:59:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf sprawozdanie z działalności komisji doraźnej ds. budowy zbiornika małej retencji w Kurowie.pdf
20‑04‑2022 10:59:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
565KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf informacja z działań podejmowanych między sesjami.pdf
20‑04‑2022 10:59:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
5,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Porządek obrad po zmianach LXIV.pdf
20‑05‑2022 10:11:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
246KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

LXIII sesja Rady Miejskiej w Wieluniu - 20.04.2022 r.

14‑04‑2022 09:37:32
Dokumenty:
Plik pdf zawiadomienie o LXIII sesji RM.pdf
14‑04‑2022 09:42:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
426KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wniosek o zwołanie sesji 13.04..pdf
14‑04‑2022 09:42:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
455KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

LXII sesja Rady - 24.03.2022 r.

16‑03‑2022 10:49:44
Dokumenty:
Plik pdf porządek LXII sesji - Mieszkańcy.pdf
16‑03‑2022 11:06:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Regulamin obrad LXII sesji RM .pdf
16‑03‑2022 11:06:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
80KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wieluń za rok 2021.pdf
16‑03‑2022 11:06:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
283KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Wieluniu i realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wieluń na lata 20.pdf
16‑03‑2022 11:06:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
9,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok.pdf
16‑03‑2022 11:06:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
6,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 26 Informacja z działalności Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2021 r..pdf
16‑03‑2022 11:06:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 27 Informacja o funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania w 2021 r..pdf
16‑03‑2022 11:06:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
534KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 28 Informacja o funkcjonowaniu targowisk na terenie Gminy Wieluń w 2021 r..pdf
16‑03‑2022 11:06:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
458KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 29 Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji Rady Miejskiej za 2021 rok.pdf
16‑03‑2022 11:06:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja z działań podejmowanych przez Burmistrza Wielunia między sesjami Rady Miejskiej w Wieluniu w okresie od 14.02.2022 r. do 13.03.2022 r., w tym z wykonania uchwał Rady.pdf
16‑03‑2022 11:06:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
201KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf LXII sesja 24.03.2022 po zm..pdf
29‑03‑2022 09:47:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
232KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

LXI sesja Rady Miejskiej w Wieluniu-9.03.2022

03‑03‑2022 12:01:37
Dokumenty:
Plik pdf wnisoek o zwolaniu sesji.pdf
03‑03‑2022 12:07:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
511KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf porzadek sesji.pdf
03‑03‑2022 13:26:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
259KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

LX sesja Rady Miejskiej w Wieluniu - 24.02.2022 r.

16‑02‑2022 08:00:41
Dokumenty:
Plik pdf 02. Przyjęcie regulaminu obrad LX sesji Rady Miejskiej w Wieluniu.pdf
16‑02‑2022 08:07:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
821KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 04.1) Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Wieluń Komendy Powiatowej Policji.pdf
16‑02‑2022 08:07:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
22,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 04.2) Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Wieluń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.pdf
16‑02‑2022 08:07:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
27,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 04.3) Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Wieluń Straży Miejskiej.pdf
16‑02‑2022 08:07:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 04.4) Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Wieluń Ochotniczych Straży Pożarnych.pdf
16‑02‑2022 08:07:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 05.1) Sprawozdanie z realizacji Programu działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na lata 2019-2023 za rok 2021 Komendy Powiatowej Policji.pdf
16‑02‑2022 08:07:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
12,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 05.2) Sprawozdanie z realizacji Programu działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na lata 2019-2023 za rok 2021 Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.pdf
16‑02‑2022 08:07:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 05.3) Sprawozdanie z realizacji Programu działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na lata 2019-2023 za rok 2021 Straży Miejskiej.pdf
16‑02‑2022 08:07:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 17. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2021 rok.pdf
16‑02‑2022 08:07:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
677KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 18. Informacja z działań podejmowanych przez Burmistrza Wielunia między sesjami Rady Miejskiej w Wieluniu w okresie od 16.01.2022 r. do 13.02.2022 r., w tym z wykonania uchwał Rady.pdf
16‑02‑2022 08:07:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf porządek LX sesji.pdf
16‑02‑2022 08:07:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
903KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Porządek obrad po zmianach LX.pdf
01‑03‑2022 15:07:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
257KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

LIX sesja Rady Miejskiej w Wieluniu - 8.02.2022

03‑02‑2022 14:09:43
Dokumenty:
Plik pdf zawiadomienie mieszkancy.pdf
03‑02‑2022 14:10:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
28KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wniosek o zwolanie sesji.pdf
03‑02‑2022 14:10:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
28KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

LVIII sesja Rady Miejskiej w Wieluniu - 27.01.2022 r.

18‑01‑2022 14:06:28
Dokumenty:
Plik pdf 13.kalendarz imprez sportowych.pdf
18‑01‑2022 14:18:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
515KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 14.kalendarz działań promocyjno-kulturalnych i patr. na 2022 r.pdf
18‑01‑2022 14:18:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 15.sprawozdanie z MGOPS.pdf
18‑01‑2022 14:18:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
14,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 16.informacja o funkcjonowaniu żłobka.pdf
18‑01‑2022 14:18:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
5,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 17.informacja z realizacji Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi.pdf
18‑01‑2022 14:18:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
938KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 18. informacja dot. pozyskiwania srodków zewnetrznych za 2020 r..pdf
18‑01‑2022 14:18:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 19. informacja dot. pozyskiwania srodków zewn. za 2021 r.pdf
18‑01‑2022 14:18:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 20. informacja dot. wydatków na promocję GW w 2021.pdf
18‑01‑2022 14:18:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 21.informacja o osiągnięciach placówek kultury.pdf
18‑01‑2022 14:18:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 22 i 23 - Muzeum Ziemi Wieluńskiej.pdf
18‑01‑2022 14:18:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
322KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 22.Wieluń sprzyja seniorom 65+.pdf
18‑01‑2022 14:18:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
364KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 23. Wieluń sprzyja rodzinom 3+.pdf
18‑01‑2022 14:18:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
362KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 24.protokol z kontroli.pdf
18‑01‑2022 14:18:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 25.informacja z działań.pdf
18‑01‑2022 14:18:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf LVIII sesja 27.01.2022 r..pdf
18‑01‑2022 14:18:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
802KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf porządek obrad po zmianach LVIII.pdf
04‑02‑2022 08:19:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
914KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 149 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 15
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Badera
email: baderaa@um.wielun.pl tel.:43 8860213
, w dniu:  03‑03‑2004 11:51:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑06‑2022 10:31:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive