Komunikaty


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
75KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie (Olewin)

17‑01‑2018 13:37:38

Wieluń, dnia 15 stycznia 2018 r.

GPR.6733.22.2017                                                  

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 10 stycznia 2018 r. wydano decyzję
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii nN wraz ze złączem kablowym na działkach nr 667/15, 667/2 w obrębie Olewin, gmina Wieluń.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Gaszyn)

17‑01‑2018 13:03:11

Wieluń, dnia 15 stycznia 2018 r.

GPR.6733.23.2017                                                  

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 10 stycznia 2018 r. wydano decyzję
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii nN wraz ze złączami kablowymi na działkach nr 664/1, 664/2 w obrębie Gaszyn, gmina Wieluń.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Ruda)

17‑01‑2018 12:55:26

Wieluń, dnia 15 stycznia 2018 r.

GPR.6733.20.2017                                                 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 10 stycznia 2018 r. wydano decyzję
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia na działkach nr 250, 252, 184, 183, 191, 173/2 obręb Ruda, gmina Wieluń.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Ruda)

17‑01‑2018 12:45:57

Wieluń, dnia 15 stycznia 2018 r.

GPR.6733.21.2017                                                 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 10 stycznia 2018 r. wydano decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na działkach
nr, 1, 5, 7/3 w obrębie Ruda, gmina Wieluń.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

 

(-) Paweł Okrasa

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (lokal mieszkalny)

16‑01‑2018 14:38:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE

16‑01‑2018 09:26:11

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. 2147, 2260, z 2017 r. poz. 624, 820, 1509, 1529, 1595, 2375)

 

BURMISTRZ WIELUNIA

 

informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, obejmujący:

 

  1. część nieruchomości położonej w Wieluniu przy ul. Reformackiej, obręb 8, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 4/2 o powierzchni 32 m2 z przeznaczeniem na cele garażowe;
  2. część nieruchomości położonej w Wieluniu przy ul. Warszawskiej, obręb 4, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 117/2 o powierzchni 28 m2 z przeznaczeniem pod ustawienie tablicy kierunkowej;
  3. część nieruchomości położonej w Wieluniu przy ul. Fabrycznej, obręb 5, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 6/18 o powierzchni 50 m2 z przeznaczeniem na cele handlowe;
  4. część nieruchomości położonej w Wieluniu przy ul. Krakowskie Przedmieście, obręb 5, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 54 o powierzchni 16 m2 z przeznaczeniem ma cele handlowe
  5. część nieruchomości położonej w Wieluniu przy ul. Tuwima, obręb 7, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 646 o powierzchni 62,5 m2 z przeznaczeniem na ogród przydomowy;
  6. część nieruchomości położonej w Rychłowicach, obręb 0016, gm. Wieluń, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 365 o powierzchni 67,80 m2 z przeznaczeniem na cele handlowe;
  7. nieruchomości położonej w Kurowie, obręb 0008, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 273 o powierzchni 2,2500 ha z przeznaczeniem na cele rolne;
  8. nieruchomości położonej w Wieluniu przy ul. Kijak, obręb 12, oznaczonej ewidencyjnie jako działka 135 o powierzchni 0,8461 ha z przeznaczeniem na cele rolne.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                                   (-) Paweł Okrasa

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Gaszyn)

11‑01‑2018 12:30:53

Wieluń, dnia 8 stycznia 2018 r.

GPR.6733.24.2017                                                 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 7 grudnia 2017 r. wszczęto postępowanie
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii nN wraz ze złączem kablowym na działkach nr 712/4, 681
w obrębie Gaszyn, gmina Wieluń.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu,
pl. Kazimierza Wielkiego 2 w godzinach urzędowania, w pokoju nr 41 (budynek w parku) oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

 

(-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 154 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 16
Informacja wytworzona przez:
MARIUSZ WŁODARCZYK
email: wlodarczykm@um.wielun.pl tel.:43 88 60 214
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
19‑01‑2018 13:16:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive