Komunikaty


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
221KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenia (Kurów)

15‑01‑2019 14:10:21

Wieluń, dnia 14 stycznia 2019 r.

NPP.6733.31.2018

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 19 grudnia 2018 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia na działkach
nr 612, 589/3, 586/2, 586/4 obręb Kurów, gmina Wieluń.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu,
pl. Kazimierza Wielkiego 2 w godzinach urzędowania, w pokoju nr 41 (budynek w parku) oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

 

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

15‑01‑2019 14:00:32

NPP.6845.1.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Wieluń, dnia 15 stycznia 2019 r.

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. poz. 2348 )

 

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

 

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej

Powierzchnia nieruchomości

przeznaczona do wydzierżawienia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat

z tytułu najmu lub dzierżawy

Terminy wnoszenia opłat

Zasady

aktualizacji opłat

Informacje
o przeznaczeniu do oddania

w najem

lub dzierżawę

działka nr 135/8, obręb 5 ,           m. Wieluń, ul. Warszawska SR1W/00005214/5

20 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

garaż

3 lata

76,80 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 135/8, obręb 5 ,           m. Wieluń, ul. Warszawska SR1W/00005214/5

36 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

garaż

3 lata

138,24 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 435/5, obręb 8,           m. Wieluń, ul. Paderewskiego SR1W/00002049/6

75 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

ogród przydomowy

3 lata

8,25 netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz nowego       dzierżawcy

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                                                             (-) Paweł Okrasa

 

 

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (16.02.2019 - 06.02.2019) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

15‑01‑2019 13:22:34

NPP.6845.2.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Wieluń, dnia 15 stycznia 2019 r.

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. poz. 2348 )

 

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości

 

 

Wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu

 

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej

Powierzchnia nieruchomości

przeznaczona do wydzierżawienia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat

z tytułu najmu lub dzierżawy

Terminy wnoszenia opłat

Zasady

aktualizacji opłat

Informacje
o przeznaczeniu do oddania

w najem

lub dzierżawę

działka nr 30/4, obręb 14           m. Wieluń, ul. Roosevelta 31, lokal nr 1 i lokal nr 2  SR1W/00000322/0

lokal 1

22,61 m2

lokal 2

22,6 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

kaplica

czas

nieoznaczony

1200 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na rzecz   nowego najemcy

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                BURMISTRZ WIELUNIA                                                                                       (-) Paweł Okrasa

 

 

 

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (15.01.2019 - 05.02.2019) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE

15‑01‑2019 13:15:23

NPP.6845.1.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Wieluń, dnia 15 stycznia 2019 r.

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. poz. 2348 )

 

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

 

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej

Powierzchnia nieruchomości

przeznaczona do wydzierżawienia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat

z tytułu najmu lub dzierżawy

Terminy wnoszenia opłat

Zasady

aktualizacji opłat

Informacje
o przeznaczeniu do oddania

w najem

lub dzierżawę

działka nr 135/8, obręb 5 ,           m. Wieluń, ul. Warszawska SR1W/00005214/5

20 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

garaż

3 lata

76,80 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 135/8, obręb 5 ,           m. Wieluń, ul. Warszawska SR1W/00005214/5

36 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

garaż

3 lata

138,24 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 435/5, obręb 8,           m. Wieluń, ul. Paderewskiego SR1W/00002049/6

75 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

ogród przydomowy

3 lata

8,25 netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz nowego       dzierżawcy

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             BIRMISTRZ WIELUNIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (-) Paweł Okrasa

 

 

 

 

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (16.02.2019 - 06.02.2019) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Proponowany porządek zebrań Osiedli Mieszkaniowych

11‑01‑2019 12:38:56
Dokumenty:
Plik pdf Porządek zebrania Os Nr 2.pdf
11‑01‑2019 12:41:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
183KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Porządek zebrania Os Nr 3.pdf
11‑01‑2019 12:41:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
183KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Porządek zebrania Os Nr 4.pdf
11‑01‑2019 12:41:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
183KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Porządek zebrania Os Nr 5.pdf
11‑01‑2019 12:41:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
183KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Porządek zebrania Os Nr 6.pdf
11‑01‑2019 12:41:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
183KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Porządek zebrania Os Nr 7.pdf
11‑01‑2019 12:41:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
183KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Porządek zebrania Os Nr 8.pdf
11‑01‑2019 12:41:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
183KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
89KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

OBWIESZCZENIE

09‑01‑2019 08:52:16

                                 Wieluń, dnia 8 stycznia 2019 roku

 

NPP.6220.9.2018

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), stosownie do art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam, że w dniu 3 stycznia 2019 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii technologicznej do zdobienia świec i szkła zlokalizowanej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 151/23, obręb 5 w Wieluniu przy ul. Fabrycznej.

 

W terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 11.01.2019 r. do dnia 25.01.2019 r. zainteresowane strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem, kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz wydaną decyzją w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu w pokoju nr 40 (budynek w parku) w godzinach urzędowania (pn.- pt. 730-1530 ), oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

           

 

              BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                           (-) Paweł Okrasa

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 149 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 15
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trzcina , w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
18‑01‑2019 08:31:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive