Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wieluń


Piktogram Urząd Miejski w Wieluniu
Plac Kazimierza Wielkiego 1

98-300 Wieluń

tel. (043) 8860234, (043) 8860235
fax (043) 8860260
um.wielun@um.wielun.pl
www.wielun.pl

Godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
PRZYJMOWANIE KORESPONDENCJI: w dniach urzędowania do godz. 17.00 - Ratusz, pokój nr 1

Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmują:

1) burmistrz w każdy poniedziałek, w godzinach od 9.00 do 16.00;
2) pracownicy - codziennie w godzinach urzędowania.
Za koordynację i tryb rozpatrywania skarg i wniosków jest odpowiedzialna Sekretarz Miasta.
 
 

Ogłoszenie (Masłowice)

23-09-2015 09:57:39

          Wieluń, dnia 18 września 2015 roku

 

GPR.6220.10.2015

 

OGŁOSZENIE

 

            Burmistrz Wielunia działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że w dniu 14 września 2015 roku znak sprawy GPR.6220.10.2015 została wydana decyzja odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego /piasku/ „Masłowice VI” i „Masłowice VII” na działkach
o numerach ewidencyjnych 952/3 i 953, w miejscowości Masłowice, gm. Wieluń.

 

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Wieluniu w pokoju nr 40 (budynek w parku) w godzinach urzędowania (pn.- pt. 730-1530).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Agata Deska
email: deskaa@um.wielun.pl
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Agata Deska
email: deskaa@um.wielun.pl
Data wytworzenia informacji:
09-03-2015 20:33:31
Data udostępnienia informacji:
23-09-2015 09:58:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data udostępnienia Autor informacji Osoba wprowadzająca do BIP Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie