Plany postępowań


Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na zadanie pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kurowie, ul. Wieluńska 11– część przedszkolna”

26‑11‑2021 12:47:59
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.:Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.:Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa – budowa kolektora odprowadzającego wody opadowe z zachodniej części miasta – ul. Traugutta-Głowackiego

25‑11‑2021 14:32:24
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Długiej w Rudzie – odcinek pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Floriańską oraz ul. Sportową”

25‑11‑2021 13:50:08
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na zadanie pn.: Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze gminy Wieluń

25‑11‑2021 12:59:51
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na zadanie pn. Dobudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu – Kurów ulica Wieluńska – Poprawa warunków bytowych mieszkańców

22‑11‑2021 12:56:37
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na zadanie pn.: Wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla następujących zadań: Zadanie Nr 1 – Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie Zadanie Nr 2 – Budowa parkingów przy ul. Fabrycznej Zadanie Nr 3 – Przebudowa drogi z Kurowa w stronę Kopydłowa

12‑11‑2021 12:51:07
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kurowie, ul. Wieluńska 11– część przedszkolna”

10‑11‑2021 14:19:26
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze gminy Wieluń

10‑11‑2021 13:39:23
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na zadanie pn.: Dostawa sprzętu mobilnego część I- realizacja zadania nr 4 w ramach projektu ,,Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą”- umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0013/18-00 w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020 - zadanie 4.1, zadanie 4.3, zadanie 4.5

08‑11‑2021 12:54:25
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: Dobudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu – Kurów ulica Wieluńska – Poprawa warunków bytowych mieszkańcówDobudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu – Kurów ulica Wieluńska – Poprawa warunków bytowych mieszkańców

05‑11‑2021 13:45:27
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 1185 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 119
Informacja wytworzona przez:
Arkadiusz Prygiel
email: prygiela@um.wielun.pl tel.:43 8860249 fax: 43 8860274
, w dniu:  09‑04‑2004 15:45:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  09‑04‑2004 15:45:23
Data ostatniej aktualizacji:
26‑11‑2021 12:49:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie