sesje Rady Miejskiej w Wieluniu


L sesja Rady Miejskiej w Wieluniu - 3 sierpnia 2021 r.

30‑07‑2021 15:23:38
Dokumenty:
Plik pdf Porządek obrad L sesji..pdf
30‑07‑2021 15:26:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
42KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej..pdf
30‑07‑2021 15:26:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

XLIX sesja Rady Miejskiej w Wieluniu - 7.07.2021 r.

30‑06‑2021 12:48:24
Dokumenty:
Plik pdf Inf. Burmistrza z działań podejmowanych między sesjami, w tym z wykonania przez niego uchwal Rady.pdf
30‑06‑2021 12:48:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
654KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Inf. o zaległościach podatkowych w 2020 r. i innych zobowiązaniach wobec gminy - wpływ udzielanych ulg i zwolnień na dochody miasta.pdf
30‑06‑2021 12:48:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
705KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Inf. o organizacji roku szkolnego 20212022 w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieluń.pdf
30‑06‑2021 12:48:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
77KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 16 Inf. dot. organizacji Dni Wielunia w 2020 r. .pdf
30‑06‑2021 12:48:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
465KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zawiadomienie sesja mieszkańcy.pdf
30‑06‑2021 14:59:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
923KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 04.1 sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2020 rok.pdf
02‑07‑2021 08:26:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
31,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 04. 2 opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2020 rok.pdf
02‑07‑2021 08:26:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 04.3 sprawozdanie finansowe Gminy Wieluń za 2020 rok.pdf
02‑07‑2021 08:26:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
22,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 04.4 inf. o stanie mienia komunalnego Gm. Wieluń wg stanu na dzien 31.12.2020.pdf
02‑07‑2021 08:26:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
7,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 04.5 sprawozdanie roczne z wyk. planów fin. jednostek kultury za 2020 rok.pdf
02‑07‑2021 08:26:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
7,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.pdf
06‑07‑2021 11:14:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
438KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

XLVIII sesja Rady Miejskiej w Wieluniu - 28.06.2021 r.

22‑06‑2021 11:30:45
Dokumenty:
Plik pdf XLVIII sesja nadzwyczaja 28.06..pdf
22‑06‑2021 11:36:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
753KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wniosek o zwołanie sesji 28.06. .pdf
22‑06‑2021 11:36:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
129KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

XLVII sesja Rady Miejskiej w Wieluniu - 2 czerwca 2021 rok

26‑05‑2021 13:35:25
Dokumenty:
Plik pdf Porządek obrad.pdf
26‑05‑2021 13:36:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
198KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja z działań burmistrza między sesjami.pdf
26‑05‑2021 13:36:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
215KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja dotycząca budownictwa drogowego na terenie Gminy Wieluń.pdf
26‑05‑2021 13:36:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
534KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Przyjęcie protokołu kontroli działalności Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2019 rok..pdf
26‑05‑2021 13:36:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
551KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Przyjęcie protokołu kontroli wydatków na promocję Gminy Wieluń za 2019 rok._865844.pdf
10‑06‑2021 07:51:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Wieluń za 2020 rok..pdf
26‑05‑2021 13:36:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
10,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Przyjęcie protokołu kontroli inwestycji Budowa Złobka Miejskiego w Wieluniu .pdf
02‑06‑2021 08:07:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
662KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

XLVI sesja Rady Miejskiej w Wieluniu

21‑04‑2021 11:35:02
Dokumenty:
Plik pdf XLVI 28.04.pdf
21‑04‑2021 11:42:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
375KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja Burmistrza Wielunia z działań podejmowanych między sesjami, w tym z wykonania przez niego uchwał.pdf
21‑04‑2021 11:42:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
281KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja o realizacji Programu Rozwoju Bazy Sportowej w Gm. Wieluń za 2020 r..pdf
21‑04‑2021 11:42:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
612KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja z działalności WOSiR za 2020 r. .pdf
21‑04‑2021 11:42:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Przyjęcie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku pub. .pdf
21‑04‑2021 11:42:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
963KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf sprawozdania z wykonania zadań.pdf
21‑04‑2021 11:42:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
15,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok .pdf
21‑04‑2021 11:42:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
15,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf inf. o realizacji Programu Rozwoju Bazy Sportowej - uzupełnienie.pdf
27‑04‑2021 13:46:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
138KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf porządek obrad XLVI sesji RM po zmianach.pdf
29‑04‑2021 12:14:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
206KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

XLV sesja Rady Miejskiej w Wieluniu - 9 kwietnia 2021 r.

07‑04‑2021 15:41:35
Dokumenty:
Plik pdf Porządek obrad._836424.pdf
07‑04‑2021 16:20:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
195KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej z 06.04.2021 r..pdf
07‑04‑2021 15:42:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
39KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

XLIV sesja Rady Miejskiej w Wieluniu - 24 marca 2021 r.

16‑03‑2021 12:46:01
Dokumenty:
Plik pdf Porządek obrad.pdf
16‑03‑2021 12:47:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
284KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja Burmistrza z działań podejmowanych między sesjami, w tym z wykonania przez niego uchwał Rady..pdf
16‑03‑2021 12:50:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
125KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie.pdf
16‑03‑2021 12:47:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
293KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Wieluń za rok 2020.pdf
16‑03‑2021 12:47:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
100KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Przyjęcie sprawozdania z realizacji wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wieluń.pdf
16‑03‑2021 12:47:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
134KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja z działalności Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2020 rok.pdf
16‑03‑2021 12:47:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
170KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji za 2020 rok_829202.pdf
17‑03‑2021 08:56:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
834KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zm. trybu sesji.pdf
24‑03‑2021 07:18:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
48KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf porzadek obrad XLIV po zmianach.pdf
26‑03‑2021 10:50:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
250KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
124KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

XLII sesja Rady Miejskiej w Wieluniu - 24.02.2021 r.

16‑02‑2021 13:08:21
Dokumenty:
Plik pdf XLII Mieszkańcy Gminy.pdf
16‑02‑2021 13:34:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
189KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf infromacja Burmistrza z działań podejmowanych między sesjami .pdf
16‑02‑2021 13:34:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
699KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Wieluń KPP w Wieluniu.pdf
16‑02‑2021 13:34:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
6,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf sprawozdanie ze służb ponadnormatywnych KPP.pdf
16‑02‑2021 14:23:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
171KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Wieluń KPPSP w Wieluniu.pdf
16‑02‑2021 13:34:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
23,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA 2020 Straż Miejska w Wieluniu.pdf
16‑02‑2021 13:34:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
923KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Sprawozdanie z działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku pub. KPP w Wieluniu za 2020 r. .pdf
16‑02‑2021 13:34:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
279KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Sprawozdanie z realizacji Programu działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na lata 2019-2023, za rok 2020 KPPSP.pdf
16‑02‑2021 14:00:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Sprawozdanie z realizacji Programu działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na lata 2019-2023, za rok 2020 PINB.pdf
16‑02‑2021 13:34:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf inf. o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Wieluń za 2020 r. OSP.pdf
16‑02‑2021 13:34:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
591KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2020 rok.pdf
16‑02‑2021 13:34:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
653KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf inf. o organizacji wypoczynku zimowego MiGBP.pdf
16‑02‑2021 13:34:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
378KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf sprawozdanie z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gm. Wieluń na lata 2016-2020, za 2020 rok..pdf
16‑02‑2021 13:34:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf inf. o organizacji wypoczynku zimowego Muzeum ZW.pdf
16‑02‑2021 13:34:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
382KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf inf. o organizacji wypoczynku zimowego WDK .pdf
16‑02‑2021 13:34:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
302KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf inf. o osiągnięciach MiGBP za 2020 r..pdf
16‑02‑2021 13:34:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
791KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf inf. o osiągnięciach Muzeum ZW za 2020 r..pdf
16‑02‑2021 13:34:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf inf. o osiągnięciach Wieluńskiego Domu Kultury za 2020 r..pdf
16‑02‑2021 13:34:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf sprawozdanie z programu działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publiczneo na lata 2019-2023 Straż Miejska.pdf
22‑02‑2021 08:31:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
589KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Porządek obrad po zmianach.pdf
01‑03‑2021 08:30:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
60KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

XLI sesja Rady Miejskiej w Wieluniu - 12 luty 2021 r.

12‑02‑2021 07:51:57
Dokumenty:
Plik pdf Porządek obrad..pdf
12‑02‑2021 07:52:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
36KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej..pdf
12‑02‑2021 07:52:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 142 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 15
Informacja wytworzona przez:
Monika Kowalska
email: kowalskam@um.wielun.pl tel.:43 8860213
, w dniu:  03‑03‑2004 11:51:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  03‑03‑2004 11:51:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑07‑2021 15:26:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie