sesje Rady Miejskiej w Wieluniu


II sesja Rady Miejskiej w Wieluniu - 23.05.2024 r. godz. 8:30

15‑05‑2024 13:52:30
Dokumenty:
Plik pdf 00. Porządek obrad - II sesja 23.05.2024 r. mieszkańcy.pdf
15‑05‑2024 13:58:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
264KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 03. Informacja z działań podejmowanych przez Burmistrza Wielunia między sesjami Rady Miejskiej w Wieluniu w okresie od 11.03.2024r. do 09.05.2024r., w tym z wykonania uchwał Rady.pdf
15‑05‑2024 13:58:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
250KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

I sesja Rady Miejskiej w Wieluniu - 07.05.2024 r., godz. 12.00

29‑04‑2024 10:46:19
Dokumenty:
Plik pdf Porządek obrad I sesji Rady Miejskiej w Wieluniu 07.05.2024 r. mieszkańcy.pdf
29‑04‑2024 10:48:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
635KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Postanowienie Nr 2192024 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II ws. zwołania pierwszej sesji Rady Miejskiej w Wieluniu wybranej w dniu 7 kwietnia 2024r..pdf
29‑04‑2024 10:52:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
310KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
882KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

CIII sesja Rady Miejskiej w Wieluniu - 11.04.2024 r., godz. 8:00

04‑04‑2024 09:49:35
Dokumenty:
Plik pdf Porzadek obrad CIII sesja 11.04.2024 r. mieszkańcy.pdf
04‑04‑2024 09:52:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
889KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 05. Przyjęcie protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wieluniu planów rzeczowo-finansowych zarządów osiedli za rok 2022-2023.pdf
04‑04‑2024 09:55:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 06. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Wieluniu za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 marca 2024 r.pdf
04‑04‑2024 09:55:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 07. Rozpatrzenie pisma Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zaniechania kontroli w Przedsiębiorstwie Komunalnym.pdf
04‑04‑2024 09:55:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
397KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf CIII sesja 11.04.2024 r. porządek po zmianach.pdf
11‑04‑2024 11:23:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
186KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

CII sesja Rady Miejskiej w Wieluniu - 21.03.2024 r. godz. 8:30

13‑03‑2024 13:36:57
Dokumenty:
Plik pdf Porządek obrad CII sesja 21.03.2024 r. mieszkańcy.pdf
13‑03‑2024 13:44:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
264KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 03.1. Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Wieluń-KPP.pdf
13‑03‑2024 13:44:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
7,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 03.2 Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Wieluń-KPPSP.pdf
13‑03‑2024 13:44:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
15,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 03.3 Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Wieluń-Straż Miejska.pdf
13‑03‑2024 13:44:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 03.4 Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Wieluń-OSP.pdf
13‑03‑2024 13:44:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
431KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 04.1 Spawozdanie z realizacji Programu działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na lata 2019-2023, za rok 2023-Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budow.pdf
13‑03‑2024 13:44:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
339KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 04.2 Sprawozdanie z realizacji Programu działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na lata 2019-2023, za rok 2023-Straż Miejska.pdf
13‑03‑2024 13:44:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 22. Przyjęcie raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wieluń za 2023 rok.pdf
13‑03‑2024 13:44:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
440KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 23. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2023 rok.pdf
13‑03‑2024 13:44:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
708KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 24. Informacja z działalności Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2023 rok.pdf
13‑03‑2024 13:44:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
590KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf CII sesja 21.03.2024 r. porządek po zmianach_1222016.pdf
22‑03‑2024 08:20:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
197KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

CI sesja Rady Miejskiej w Wieluniu - 29.02.2024 r., godz.8:30

21‑02‑2024 13:18:20
Dokumenty:
Plik pdf CI sesja 29.02.2024 r. mieszkańcy.pdf
21‑02‑2024 13:22:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
903KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 03. Informacja z działań podejmowanych przez Burmistrza Wielunia między sesjami Rady Miejskiej w Wieluniu w okresie od 15 stycznia 2024 r. do 18 lutego 2024 r..pdf
21‑02‑2024 13:28:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 15. Informacja o organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w Gminie Wieluń.pdf
21‑02‑2024 13:40:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 16. Informacja dotycząca wydatków na promocję Gminy Wieluń, koszty imprez i uroczystości.pdf
26‑02‑2024 08:13:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
807KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 17. Informacja dotycząca pozyskiwania środków zewnętrznych za 2023 rok.pdf
21‑02‑2024 13:51:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 18. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2023 rok1.pdf
21‑02‑2024 14:01:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
947KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 19. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Wieluniu za 2023 rok.pdf
21‑02‑2024 14:02:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
10,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 20. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Doraźnej ds. Budowy Zbiornika Małej Retencji w Kurowie za 2023 rok.pdf
21‑02‑2024 14:13:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf CI sesja 29.02.2024 r. porządek po zmianach.pdf
01‑03‑2024 09:08:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
742KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

C sesja Rady Miejskiej w Wieluniu - 13.02.2024 r. godz. 14:00

05‑02‑2024 12:02:30
Dokumenty:
Plik pdf C sesja 13.02.2024 r. mieszkańcy.pdf
05‑02‑2024 12:07:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
252KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf C sesja 13.02.2024 r. porządek po zmianach.pdf
14‑02‑2024 08:00:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
180KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

XCIX Sesja Rady Miejskiej w Wieluniu - 25.01.2024r. godz. 09:30

17‑01‑2024 13:00:40
Dokumenty:
Plik pdf porządek XCIX sesji RM 25.01.2024 mieszkańcy.pdf
17‑01‑2024 13:21:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 03. Informacja z działań podejmowanych przez Burmistrza Wielunia między sesjami Rady Miejskiej w Wieluniu w okresie od 18 grudnia 2023 r. do 14 stycznia 2024 r., w tym z wykonania uchwał Rady.pdf
17‑01‑2024 13:21:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 04. Informacja o inwestycjach poczynionych przez nowego Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wieluniu.pdf
17‑01‑2024 13:21:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 17. Przyjęcie kalendarza imprez sportowych na rok 2024 realizowanych w Gminie Wieluń.pdf
17‑01‑2024 13:21:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 18. Przyjęcie kalendarza działań promocyjno-kulturalnych i patriotycznych realizowanych w Gminie Wieluń na rok 2024.pdf
17‑01‑2024 13:21:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 19. Informacja z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieluń za 2023 rok.pdf
17‑01‑2024 13:21:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 20. Informacja dotycząca realizacji na terenie Gminy Wieluń programu działań na rzecz osób powyżej 65 roku życia pod nazwą „Wieluń sprzyja seniorom 65+” za 2023 rok.pdf
17‑01‑2024 13:21:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
975KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 21. Informacja dotycząca realizacji na terenie Gminy Wieluń programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Wieluń sprzyja rodzinom 3+” za 2023 rok.pdf
17‑01‑2024 13:21:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
527KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf XCIX sesja 25.01.2024 r. porządek po zmianach_1196953.pdf
26‑01‑2024 10:20:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
745KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

XCVIII Sesja Rady Miejskiej w Wieluniu - 28.12.2023 r. godz. 08:30

20‑12‑2023 14:31:06
Dokumenty:
Plik pdf XCVIII sesja 28.12.2023 r. mieszkańcy 1.pdf
20‑12‑2023 14:34:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
909KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 3. Informacja z działań podejmowanych przez Burmistrza Wielunia między sesjami Rady Miejskiej.pdf
20‑12‑2023 14:41:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 4. Informacja o inwestycjach poczynionych przez nowego Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wieluniu ( informacja uzupełniona).pdf
20‑12‑2023 14:41:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
554KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 15. Przyjęcie protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wieluniu.pdf
20‑12‑2023 14:44:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 16. Przyjęcie Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.pdf
20‑12‑2023 14:44:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
654KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 17. Przyjęcie Planów Pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Wieluniu na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r..pdf
20‑12‑2023 14:44:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf XCVIII sesja 28.12.2023 r. porządek po zmianach.pdf
29‑12‑2023 08:14:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
853KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

XCVII sesja Rady Miejskiej w Wieluniu - 19.12.2023 r. godz. 14:00

13‑12‑2023 11:22:58
Dokumenty:
Plik pdf XCVII sesja 19.12.2023 r. mieszkańcy.pdf
13‑12‑2023 11:24:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
256KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek Burmistrza Wielunia o zwołanie sesji nadzwyczajnej.pdf
13‑12‑2023 11:24:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf XCVII sesja 19.12.2023 r. mieszkańcy porządek po zmianach.pdf
20‑12‑2023 08:37:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
732KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 27 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Adrianna Gajek
email: gajeka@um.wielun.pl
, w dniu:  03‑03‑2004 11:51:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  03‑03‑2004 11:51:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑05‑2024 13:58:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie