Urząd Miejski w Wieluniu


 

 

 

W dniach 4.06.2021 r. i 24.12.2021 r. Urząd Miejski będzie NIECZYNNY (w zamian za święta przypadające w sobotę 1.05.2021 r. i 25.12.2021 r.).

15‑01‑2021 13:42:42
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

W Sylwestra Urząd Miejski czynny do godz. 13.00

29‑12‑2020 10:07:17
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

09‑12‑2020 16:32:43

Od dnia 14 grudnia br. Urząd Miejski w Wieluniu
wraca do stałych godzin urzędowania
tj. 7.30. – 15.30. od poniedziałku do piątku.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Urząd Miejski w Wieluniu uprzejmie informuje, że 31 maja 2017 roku upływa termin do wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w 2017 r.

11‑05‑2017 09:02:45

Urząd Miejski w Wieluniu uprzejmie informuje, że 31 maja 2017 roku upływa termin do wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w 2017 r. Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

Niedokonanie opłaty w odpowiedniej wysokości i w określonym terminie, skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Wpłat należy dokonywać na konto Gminy Wieluń - nr rachunku bankowego:

90 8980 0009 2023 0026 4415 0001

z adnotacją, że jest to wpłata II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
33KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Pliki do pobrania
12‑01‑2017 14:25:23
 Wynik otwartego konkursu ofert
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Urząd Miejski w Wieluniu uprzejmie informuje, że 31 stycznia 2017 roku upływa termin złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych

05‑01‑2017 15:14:00

KOMUNIKAT

Urząd Miejski w Wieluniu uprzejmie informuje, że 31 stycznia 2017 roku upływa termin złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz do wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w 2017 r. Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

Niezłożenie powyższego oświadczenia i niedokonanie opłaty w odpowiedniej wysokości i w określonym terminie, skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Wpłat należy dokonywać na konto Gminy Wieluń - nr rachunku bankowego:

90 8980 0009 2023 0026 4415 0001

z adnotacją, że jest to wpłata I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
29KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

KOMUNIKAT dot. administratora cmentarza komunalnego

04‑05‑2016 08:18:02

Burmistrz Wielunia uprzejmie informuje, że od dnia
28 kwietnia 2016 r. administratorem cmentarza komunalnego
w Wieluniu przy ulicy Roosevelta jest pan Sławomir Nowak – usługi transportowe Sławomir Nowak.

Telefony kontaktowe do administratora:

tel.: 600 803 408

tel.: 600 803 396

Biuro administratora cmentarza komunalnego w Wieluniu
mieści się przy ul. Roosevelta, budynek przy cmentarzu komunalnym – czynne od poniedziałku do piątku  od godziny 9.00 do godziny 10.00. oraz przy ul. A. Struga 1 – czynne od poniedziałku do piątku  od godziny 7.30 – 8.45 oraz od 10.15 – 15.30
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie (Masłowice)

23‑09‑2015 09:57:39

          Wieluń, dnia 18 września 2015 roku

 

GPR.6220.10.2015

 

OGŁOSZENIE

 

            Burmistrz Wielunia działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że w dniu 14 września 2015 roku znak sprawy GPR.6220.10.2015 została wydana decyzja odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego /piasku/ „Masłowice VI” i „Masłowice VII” na działkach
o numerach ewidencyjnych 952/3 i 953, w miejscowości Masłowice, gm. Wieluń.

 

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Wieluniu w pokoju nr 40 (budynek w parku) w godzinach urzędowania (pn.- pt. 730-1530).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 35 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
MARIUSZ WŁODARCZYK
email: wlodarczykm@um.wielun.pl tel.:43 8860214
, w dniu:  09‑03‑2015 20:33:31
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  09‑03‑2015 20:33:31
Data ostatniej aktualizacji:
15‑01‑2021 13:43:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie