Rodzina 500 plus


"Rodzina 500 plus"

21‑03‑2016 09:00:14

"Rodzina 500 plus"

        W dniu 17 lutego 2016 roku Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, określającą warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Wsparcie przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie do ukończenia 18. roku życia, bez   dodatkowych   warunków,   a   także   dla   pierwszego   dziecka   przy  spełnieniu  kryterium w przeliczeniu  na osobę  w rodzinie  800 zł  lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego. 

Przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej monitorują stan wdrażania programu  ''Rodzina 500 plus”  w  województwach,  konsultują  się  z  samorządowcami.

W   dniu  15  marca  2016  roku  do  siedziby  Łódzkiego  Urzędu  Wojewódzkiego  na  spotkanie

z wojewodą łódzkim Zbigniewem Rau, jego zastępcą – Karolem Młynarczykiem oraz przedstawicielami samorządów regionu łódzkiego przyjechał podsekretarz stanu w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej – Bartosz Marczuk. Przedstawiciele naszej gminy również uczestniczyli w tym spotkaniu.

Minister mówił o działaniach ministerstwa mających na celu ułatwienie samorządom realizację programu ( uruchomiona infolinia we wszystkich województwach, wydanie podręcznika instruktażowego dla samorządów, przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli samorządów ). Powiedział także o porozumieniu z 18 bankami, za pośrednictwem których będzie można złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze. List intencyjny podpisały m.in. Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Alior Bank SA, PKO Bank Polski SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, Bank Zachodni WBK SA, mBank SA, Credit Agricole Bank Polska SA, które znajdują się na terenie naszego miasta.

 Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego mieszkańcy naszej gminy będą mogli składać  od  momentu  uruchomienia  programu  "Rodzina 500 plus",  czyli  od  1 kwietnia  2016 r.

w Samodzielnym Referacie Świadczeń Rodzinnych w Wieluniu, mieszczącym się przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 14, a także za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet.

E-wniosek  o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl,  PUE ZUS,  ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy – tj, od 1 kwietnia 2016 do 1 lipca 2016 – rodzice otrzymają wyrównanie wstecz. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca,  w którym rodzice złożą wniosek.  Do  programu będzie  można dołączyć  w dowolnym momencie.

Samodzielny Referat Świadczeń Rodzinnych czynny jest w godzinach 7.30 do 15.30, jeżeli jednak zajdzie potrzeba, godziny pracy zostaną wydłużone. Wszyscy pracownicy referatu będą zaangażowani w obsługę programu ( kierownik referatu  + 4 pracowników + stażysta, którego zamierzamy zatrudnić w ramach umowy zlecenia ).

Szacujemy, że z programu skorzysta ok. 2 tys. rodzin i ponad 3 tys. dzieci.

W   dniu  23 lutego 2016 r.  otrzymaliśmy   środki  na  wdrożenie  ustawy  z  dnia  11 lutego 2016 r.

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „Rodzina 500 plus” w kwocie 53 294,04 zł. Przeznaczamy je m.in. na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania RODZINA 500+, druków wniosków i oświadczeń, materiałów biurowych, modernizacji mebli, prowizji pocztowej, szkoleń i wynagrodzeń dla pracowników.

W siedzibie referatu, na tablicy ogłoszeń na bieżąco są wywieszane aktualne informacje w sprawie programu ''Rodzina 500 plus”, w tym pytania i odpowiedzi ministerstwa na najczęściej występujące zapytania.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej także na swojej stronie internetowej zamieszcza szczegółowe informacje o pracach nad programem "Rodzina 500 plus", które m.in. wyjaśniają rodzinom wiele wątpliwości związanych z programem.

Druki wniosków o wypłatę świadczenia wychowawczego będzie można pobrać w siedzibie referatu lub ze strony internetowej ośrodka pomocy społecznej (bip-mgops.um.wielun.pl).

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

29‑02‑2016 08:24:35
      W dniu 17 lutego 2016 roku Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o pomocy państwa

w wychowywaniu dzieci, określającą warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego mieszkańcy naszej Gminy będą mogli składać od momentu uruchomienia programu "Rodzina 500 plus", czyli od kwietnia 2016 r.
w Samodzielnym Referacie Świadczeń Rodzinnych w Wieluniu, mieszczącym się przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 14.

Aktualne informacje o pracach nad programem "Rodzina 500 plus" można pozyskać na stronie http://www.mpips.gov.pl

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
MARIUSZ WŁODARCZYK
email: wlodarczykm@um.wielun.pl tel.:43 8860214
, w dniu:  29‑02‑2016 08:21:41
Informacja wprowadzona do BIP przez:
MARIUSZ WŁODARCZYK
email: wlodarczykm@um.wielun.pl tel.:43 8860214
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
21‑03‑2016 09:00:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive