Wykaz rejestrów


Wykaz rejestrów prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Wieluniu

Rejestr umów
Rejestr faktur
Rejestr korespondencji przychodzącej
Rejestr korespondencji wychodzącej

Wydział Spraw Obywatelskich
Rejestr stałych mieszkańców
Rejestr czasowych mieszkańców
Rejestr ubyłych mieszkańców (zgony, emigracja)
Rejestr wymeldowanych mieszkańców
Rejestr wyborców
Rejestr przedpoborowych
Rejestr poborowych
Rejestr wydanych i utraconych dowodów osobistych

Wydział Organizacyjny
Rejestr Zarządzeń Burmistrza
Rejestr Uchwał Rady Miejskiej
Rejestr opinii Komisji Rady Miejskiej w Wieluniu
Rejestr wniosków Komisji Rady Miejskiej w Wieluniu
Rejestr kontroli pracy samochodu służbowego

Biuro Zamówień Publicznych
Rejestr Zamówień Publicznych
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
Rejestr umów dzierżawy,
Rejestr użytkowników wieczystych,

Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy,

Rejestr wydanych decyzji o lokalizacji celu publicznego,

Rejestr nieruchomości Gminy Wieluń,

Rejestr obrotu nieruchomości,

Rejestr sprzedanych lokali mieszkalnych,

Rejestr wydanych kart pojazdu,

Wydział Inwestycji i Rozwoju
Rejestr podmiotów gospodarczych (ewidencja działalności gospodarczej)
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Rejestr licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Rejestr na wykonywanie przewozów na obszarze gminy regularnych i regularnych specjalnych

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Rejestr wniosków o przydział mieszkania
Rejestr
przydzielonych mieszkań
Rejestr
lokali użytkowych
Rejestr
nadanych numerów porządkowych dla nieruchomości
Rejestr
przydzielonych dodatków mieszkaniowych
Rejestr
wypłaconych dodatków mieszkaniowych

Radca Prawny
Repertorium spraw sądowych

Straż Miejska
Rejestr mandatów k. kredytowych
Rejestr mandatów k. gotówkowych
Rejestr druków Mrd-5
Rejestr sortów mundurowych
Rejestr wydawania bloczków mandatów karnych
Rejestr wydawania i przyjęcia gazu łzawiącego

Urząd Stanu Cywilnego
Rejestr urodzeń
Rejestr zgonów
Rejestr małżeństw

Referat Podatkowy
Rejestr podań w sprawie ulg, umorzeń i odroczeń
Rejestry wydatkowanych zaświadczeń o dochodzie z gospodarstwa i figurowaniu w rejestrach podatkowych
Rejestr zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach
Rejestr weksli
Rejestr przypisów i odpisów dla celów podatkowych

Referat Budżetowy
Rejestr zaświadczeń o zarobkach
Rejestr zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Rp 7
Rejestr wezwań do zapłaty
Rejestr upomnień
Rejestr tytułów wykonawczych
Rejestr sprzedaży i zakupów
Rejestr gwarancji bankowych
Plik pdf Rejestr decyzji dot. usunięcia drzew i krzewów 2010 r.
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
343KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Decyzje dotyczące kar za zniszczenie lub usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
142KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rejestr decyzji dot. usunięcia drzew i krzewów
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
207KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
MARIUSZ WŁODARCZYK
email: wlodarczykm@um.wielun.pl tel.:43 88 60 214
, w dniu:  21‑07‑2005 13:28:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
MARIUSZ WŁODARCZYK
email: wlodarczykm@um.wielun.pl tel.:43 88 60 214
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
18‑05‑2012 09:26:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive