Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wieluń


Piktogram
Plik pdf
1489411073000 ad:Mon Mar 13 14:20:17 CET 2017
Obwieszczenie Starosty Wieluńskiego dot. budowy drogi - Wieluń, ul. Wiejska
13‑03‑2017 14:17:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
66KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf
1484734467000 ad:Wed Jan 18 11:24:11 CET 2017
Apel Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieluniu
18‑01‑2017 11:14:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
33KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf
1484227523000 ad:Thu Jan 12 14:28:48 CET 2017
Pliki do pobrania
12‑01‑2017 14:25:23
 Wynik otwartego konkursu ofert
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Urząd Miejski w Wieluniu uprzejmie informuje, że 31 stycznia 2017 roku upływa termin złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych

05‑01‑2017 15:14:00

KOMUNIKAT

Urząd Miejski w Wieluniu uprzejmie informuje, że 31 stycznia 2017 roku upływa termin złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz do wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w 2017 r. Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

Niezłożenie powyższego oświadczenia i niedokonanie opłaty w odpowiedniej wysokości i w określonym terminie, skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Wpłat należy dokonywać na konto Gminy Wieluń - nr rachunku bankowego:

90 8980 0009 2023 0026 4415 0001

z adnotacją, że jest to wpłata I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych informuje, że na rok podatkowy 2017 stawki podatku od nieruchomości, rolnego i środków transportowych nie uległy zmianie w stosunku do roku 2016. Obowiązują również te same druki dla ww. podatków.

04‑01‑2017 09:03:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
29KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf
1469179598000 ad:Fri Jul 22 11:28:34 CEST 2016
Pliki do pobrania
22‑07‑2016 11:26:38
Przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż ciągnika rolniczego marki Ursus 330
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
85KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

KOMUNIKAT dot. administratora cmentarza komunalnego

04‑05‑2016 08:18:02

Burmistrz Wielunia uprzejmie informuje, że od dnia
28 kwietnia 2016 r. administratorem cmentarza komunalnego
w Wieluniu przy ulicy Roosevelta jest pan Sławomir Nowak – usługi transportowe Sławomir Nowak.

Telefony kontaktowe do administratora:

tel.: 600 803 408

tel.: 600 803 396

Biuro administratora cmentarza komunalnego w Wieluniu
mieści się przy ul. Roosevelta, budynek przy cmentarzu komunalnym – czynne od poniedziałku do piątku  od godziny 9.00 do godziny 10.00. oraz przy ul. A. Struga 1 – czynne od poniedziałku do piątku  od godziny 7.30 – 8.45 oraz od 10.15 – 15.30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie (Masłowice)

23‑09‑2015 09:57:39

          Wieluń, dnia 18 września 2015 roku

 

GPR.6220.10.2015

 

OGŁOSZENIE

 

            Burmistrz Wielunia działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że w dniu 14 września 2015 roku znak sprawy GPR.6220.10.2015 została wydana decyzja odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego /piasku/ „Masłowice VI” i „Masłowice VII” na działkach
o numerach ewidencyjnych 952/3 i 953, w miejscowości Masłowice, gm. Wieluń.

 

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Wieluniu w pokoju nr 40 (budynek w parku) w godzinach urzędowania (pn.- pt. 730-1530).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf
1472129035000 ad:Thu Aug 25 14:44:24 CEST 2016
Prognoza ludności dla Gminy Wieluń
25‑08‑2016 14:43:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 35 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
MARIUSZ WŁODARCZYK
email: wlodarczykm@um.wielun.pl tel.:43 88 60 214
, w dniu:  09‑03‑2015 20:33:31
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  09‑03‑2015 20:33:31
Data ostatniej aktualizacji:
21‑03‑2017 13:24:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie