Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wieluń


Piktogram

Godziny urzędowania Urzędu Miejskiego w Wieluniu:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

ewidencja ludności i dowody osobiste w Wydziale Spraw Obywatelskich i Urzędzie Stanu Cywilnego dodatkowo w każdy wtorek w godzinach 7.30. - 17.00

przedsiębiorcy obsługiwani są dodatkowo w każdy wtorek w godzinach 7.30. – 17.00. w Wydziale Spraw Obywatelskich i Urzędzie Stanu Cywilnego

Przyjmowanie korespondencji w dniach urzędowania do godz. 17.00  - Ratusz  pl. Kazimierza Wielkiego 1, pokój nr 1.
W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- burmistrz w każdy poniedziałek w godz. 9.00 – 16.00
- pracownicy codziennie w godzinach urzędowania.

Urząd Miejski w Wieluniu uprzejmie informuje, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Wieluń należy dokonywać przelewem lub gotówką na podane niżej konto Gminy Wieluń w ESBank Bank Spółdzielczy z siedzibą w Radomsku, na indywidualne rachunki bankowe.

Opłatę można wnosić bez dodatkowych kosztów w budynku Urzędu Miejskiego w Wieluniu przy placu Kazimierza Wielkiego 2 (budynek w parku I piętro) - punkt kasowy ESBanku lub w siedzibie banku przy ul. Wojska Polskiego 2 w Wieluniu.

Wysokość opłaty miesięcznej została wyliczona indywidualnie dla każdego właściciela nieruchomości w złożonej przez niego deklaracji.

Pierwszą opłatę należy wnieść do 15 sierpnia za miesiąc lipiec, a kolejne w cyklu miesięcznym, do 15 dnia każdego kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Na dokumencie wpłaty należy podać dane osoby figurującej w złożonej deklaracji, adres odbioru odpadów lub adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres odbioru odpadów.

Urząd Miejski w Wieluniu nie będzie wysyłał do właścicieli nieruchomości odrębnych powiadomień w tej sprawie.

...........................................................................................................................

Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 ze zmianami) Burmistrz Wielunia udostępnia nieodpłatnie Dziennik Ustaw i Monitor Polski lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego oraz w postaci elektronicznej do powszechnego wglądu w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Wieluniu w Wydziale Organizacyjnym w pokoju 1a - Ratusz.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

MONITOR POLSKI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Urząd Miejski w Wieluniu informuje, że opłaty lokalne (w tym opłatę skarbową) uiszcza się :
na konto Urzędu Miejskiego w Wieluniu
ESBANK Bank Spółdzielczy z siedzibą w Radomsku
Nr 90 8980 0009 2023 0026 4415 0001

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny należy wpłacać na indywidualne rachunki bankowe podane w decyzjach wymiarowych i zmieniających.

PeUP - Platforma e-Usług Publicznych - elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Miejskiego w Wieluniu na platformie PeUP

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego w Wieluniu na platformie ePUAP: /um_wielun/skrytka ...........................................................................................................................

opłata za złożenie wniosku o udostępnienie danych w kwocie 31 zł uiszcza się :
na konto Urzędu Miejskiego w Wieluniu
ESBANK Bank Spółdzielczy z siedzibą w Radomsku
Nr 63 8980 0009 2023 0026 4415 0002

...........................................................................................................................
Informacja wytworzona przez:
MARIUSZ WŁODARCZYK
email: wlodarczykm@um.wielun.pl tel.:43 88 60 214
, w dniu:  09‑03‑2015 20:33:31
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  09‑03‑2015 20:33:31
Data ostatniej aktualizacji:
11‑05‑2017 09:04:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie